kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Училищно тържество по случай 11 май в село Мокрище

Posted in Детски тържества.

На 11 май 2018 година, за празника на светите братя Кирил и Методий, деца от СУ "Свети Климент Охридски" село Мокрище, изучаващи Религия-Православие, изнесоха тържество за своите съученици. Под формата на драматизация те пресъздадоха важни моменти от Българската история - нейното създаване, покръстване и идването на Кирило-Методиевите ученици. С много артистичност и плам припомниха на всички, че българската писменост е създадена, за да просвети духовно народа и укрепи вярата на новопокръстената държава.

Децата още пяха и рецитираха за своите връстници, а те от своя страна наблюдаваха с голям интерес и внимание тържеството и заслужено аплодираха участниците.