kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

18 януари - Свети Атанасий Велики

Posted in Жития.

01.18-Свети АтанасийСвети Атанасий Велики се родил в 297 г. в столицата на Египет - Александрия. Родителите му били добри християни. Възпитавали в християнско благочестие сина си.

Атанасий имал душевна нагласа за църковен живот. Една случка от детството му ознаменувала бъдещата му духовна дейност.

Той играел със своите връстници на морския бряг. Децата подражвали на това, което виждали в църквата. Решили да кръстят деца - езичници.

Избрали Атанасий за епископ. Той ги кръщавал с морска вода. Произнасял точно думите на свещеника, които бил запомнил. Даже като ги кръстил, произнесъл и поучително слово.

По това време от прозорците на дома си Патриархът видял детската игра. Намерил, че кръщението е извършено точно.

После той повикал децата и довършил с миропомазване кръщението, направено от Атанасий.

След това повикал родители му и поръчал, като порасне, да го доведат при него и да го посветят на служение на светата Църква.
Той получил добро образование. След това родителите му го довели при Патриарха и той станал негов помощник - дякон.

Бил много умен и защитавал християнската вяра от нападки. Никой противник не можел да спори с него. Тогава се появили лъжеучители, които изопачавали вярата. Трябвало да бъдат разобличени. Въпреки че Атанасий бил млад, Патриархът го пратил да спори с тях. Той ги победил, а те вместо да се вразумят, го намразили.

По тази причина той много страдал. Само присъствието му им пречело. Затова пет пъти го пращали на заточение в далечни страни. Той не спрял да защитава хубавата православна вяра.

Веднъж, като се връщал от заточение, минал през България. Спрял в сегашния град София. В момента там били лъжеучителите. Само като чули името му, веднага напуснали града. Уплашили се от него.

Основателят на лъжеучението се кавал Арий. Той бил толкова заблуден, че не знаел какво прави. Увличал непосветени във вярата хора. Бил същински Юда. Юда предал Христос, а Арий предал чистата вяра.

За този голям грях Бог го наказал. Той завършил печално живота си. Който се обявява против Бога, не го очаква нищо добро. Когато пътувал, му станало лошо. Спрели колата. Той слязъл. В този момент всичките му вътрешности се изсипали и той починал.

В това вярващите видели Божие наказание, а свети Атанасий служел на светата Църква и не допуснал вярата да се оскърбява. Той написал много книги в защита на вярата. Затова го наричат велик защитник на Православието.

Човек става истински християнин, когато от дете се учи да вярва и да посещава светия храм Божи. Такова дете става силно във вярата като свети Атанасий и никакви сектанти не могат да го привлекат.

Игумения Валентина Друмева