kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Неделя на митаря и фарисея

Posted in Жития.

mytar-farisej

"Също и на ония, които бяха убедени в себе си, че са праведни, и презираха другите, каза следната притча:
Двама човека влязоха в храма да се помолят: единият фарисеин, а другият митар. Фарисеинът, като застана, молеше се в себе си тъй: Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци, или като тоя митар: постя два пъти в седмица, давам десятък от всичко, що придобивам. А митарят, като стоеше надалеч, не смееше дори да подигне очи към небето; но удряше се в гърди и казваше: Боже, бъди милостив към мене грешника!
Казвам ви, че тоя отиде у дома си оправдан повече, отколкото оня; понеже всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен; а който се смирява, ще бъде въздигнат."

(Лука 18:9-14)

Скъпи деца,

Господ много ни обича и знае, че имаме нужда да пристъпим към Великия пост полека-лека, защото това е най-продължителният и най-строгият пост в годината. С него се подготвяме за най-големия и най-радостния празник за православния християнин:

Възкресение Христово!

Първата малка крачка към поста е Неделята на митаря и фарисея. Фарисеят е човек, който е добре запознат с Божия закон и се старае да го спазва най-стриктно. Той внимава да не върши грехове, да пости, да дава пари за храма, да върши добро. Митарят пък е човек, мразен от всички, защото работата му е да събира пари за държавата. Много пъти хората, които работят с пари се изкушават да прибягват до различни измами, за да печелят по нечестен начин. Затова и митарите не били уважавани от другите.

Тази година Неделята на митаря и фарисея се пада на 21 февруари. Винаги в сряда и петък по-големите деца и възрастните постят. Знаете ли, че в седмицата след Неделята на митаря и фарисея в сряда и петък не се пости? Защо според вас е така? Виждате ли връзката с молитвата на фарисея от притчата? Той застава гордо насред храма и започва да се хвали пред Бога с добрите си дела. Хвали се с това, че пости. О, бедни, неразумни фарисеино! Ти добре познаваш Божия закон, но, вместо да го използваш да се приближиш до Бога и да помагаш на хората, го развяваш като знаме, за да се хвалиш и да се показваш по-велик от другите... Затова и постът в сряда и петък на тази седмица е отменен, та това да ни напомня, че постенето не бива да ни служи за гордост.

Случва ли се понякога и вие така да се хвалите пред себе си и пред Бога с добрите си дела? Случва ли ви се да се мислите за по-добри от другите? Ако отговорът е: "Да", не се натъжавайте. Случва се на всички. Случва се е и на мен. Вместо да се отчайваме, нека обърнем поглед към фигурата на другия човек в храма. Този отзад, свит в ъгъла, който се бие в гърдите и вика: "Боже, бъди милостив към мене, грешника!" Молитвата на митаря е по-угодна на Бога, защото идва от смирено сърце. Той вижда греховете си и не се гордее с тях.

Нека и ние виждаме своите, да се смирим и да признаем скромно, че без Божията помощ не можем нищо, нищичко. И, като кажем: "Господи помилуй!", да вярваме, че Бог ще ни помага във всичко тук, в земния ни живот, а и в бъдещия няма да ни забрави.

презвитера М. Дичева