kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

1 септември - Църковната година

Posted in Жития.

Hristos stenopis Rilski manastir

За разлика от гражданската година, църковната започва от първи септември. В този ден Господ Иисус Христос влязъл в синагогата в град Назарет. Застанал между учителите. Подали му книгата на пророк Исаия. Той прочел мястото, където е написано: "Духът на Господа е върху Мене, защото Господ ме помаза да благовестя на бедни, да изцелявам съкрушени по сърце, да проповядвам на пленени освобождение, на слепи - проглеждане, да пусна на свобода измъчените, да проповядвам благоприятната Господня година". И започнал да говори, че прочетеното се е изпълнило върху Него, че Той е Месията, пратен от Бога, Той е Божият помазник, пратен от Бога за спасението на хората и за обновлението на живота им. И всички, които били там, се чудели на благодатните думи, които излизали от устата Му. На Първия Вселенски Събор през 325 г. светите отци определили новолетието да започва от този ден.

Това съответства и на природните явления. От септември започва земеделската работа с посевите и до август земеделците събират плода на своя труд. Затваря се годишния кръг и християнинът благодари за благата, които Бог му дава.

В този ден в храмовете се извършва водосвет и се четат специални молитви. В тях се напомня, че трябва да се пазят Божиите заповеди, за да дава Бог мир на земята, плодородие и всичко добро. Има много красиви църковни песнопения за новолетието.

Игумения Валентина Друмева