kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

19 октомври - Свети Иван Рилски

Posted in Жития.

okt.19-sv.Ivan Rilski

Свети Иван Рилски е най-прославеният български светец. Той е закрилник на целия български народ. Родил се около 876 г. в с.Скрино, разположено в гънките на Осоговската планина край река Струма.

Родителите му били благочестиви християни и от малък го възпитали в любов към Бога. Когато починали, той раздал на бедните своята част от наследството и постъпил в един близък манастир.

Душата му желаела уединение. Искал да живее в отшелничество. Затова след време той се изкачил по-високо в дебрите на Рила планина. Там се заселил в една пещера. Живеел в строг пост и молитва. Хранел се с планински треви.

Племенникът му Лука много го обичал. Той успял да го открие. Искал да остане при него. Баща му обаче дошъл да го вземе насила. По обратния път змия ухапала Лука и той починал. Баща му се разкаял за постъпката си. Отнесъл тялото му при брат си и там го погребали.

Като желаел още по-голямо уединение, свети Иван се изкачил още по-високо в планината. Заселил се в хралупата на един вековен дъб. Бог го закрилял в трудния подвиг. Край дъба израснало някакво бобово растение, подобно на грах, което се наричало сланутък. То служело за храна на светеца. От него вкусвал веднъж на ден след залез-слънце.

Овчари го открили. При него започнали да идват много хора за съвети. Той ги поучавал и лекувал болестите им с молитва. Учел ги да изоставят езическите обичаи и магиите, които са връзка с нечистите зли сили.

Той се молел за новопокръстения български народ, който трудно се разделял с губителната езическа вяра. Прославил се, но тази слава го обременявала. Той бил много смирен. Затова решил да отиде още по-дълбоко в дебрите на Рила планина. Заселил се в една пещера. Но и там бил открит.

Славата му стигнала чак до царския дворец. Българският цар Петър пожелал да се срещне с него, за да получи мъдри наставления. Предприел трудно пътуване в планината. А тя била тогава почти недостъпна. Не можал да стигне до него. Открили го смелите му войни, които го съпътствали.

По тях царят изпратил на свети Иван злато и плодове. Светецът приел плодовете от уважение към царя, а златото върнал. То не му било нужно. Свети Иван предложил да запали огън, същото да стори и цар Петър на отсрещния хълм и така да се поздравят. Казал на пратениците, че ще се видят в царството небесно.

И при пещерата започнали да идват поклонници. Млади хора пожелали да приемат неговия подвиг на отшелничество. Той ги приел и ги наставлявал. Построили манастир, който и досега съществува. Свети Иван станал пръв техен игумен.

Много изпитания имал светия отшелник. Злото му завиждало и го притеснявало по най-различен начин. Веднъж го нападнали разбойници. Мислели, че има злато. Били го и го измъчвали, а той не ги упрекнал и се молел за тях да се спасят душите им.

Дивите зверове не му пакостели, защото бил свят. Те мирно съжителствали с него. Починал на седемдесет години на 18 август 946 г.

Вече повече от едно хилядолетие Рилският манастир е духовна крепост на българския народ. Свети Иван се моли за нас от небесата. По неговите молитви народът ни оцеля през вековното робство. Няма българин, който да не пожелае да посети Рилската света обител.

Тялото му е нетленно. Всеки поклонник се покланя на мощите му и измолва небесна подкрепа в изпитанията на живота. Свети Иван чува молитвите на всички и ги изпълнява.

Особено много се радва на децата, които с чисти сърца се покланят и целуват мощите му. Той ги благославя и те стават още по-добри.

Игумения Валентина Друмева