kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

25 декември - Рождество Христово

Posted in Жития.

dek.25-RojdestvoСлед грехопадението на Адам и Ева човешката природа се повредила. Грехът се увеличил. Животът станал тежък и труден. Тогава Бог слязъл от небето, за да спаси човечеството и да го изкупи от греха. Спасителят се въплътил от светата Дева свръхестествено, чрез Светия Дух. Произлязъл от еврейския род, защото единствено евреите почитали Единия истински Бог, а всички други народи се кланяли на идолите. Евреите тогава били под римско робство.

Когато наближило светата Дева да роди, римският император Август издал заповед за преброяване на населението в цялата империя. Всеки отивал там, където бил роден. Старецът Йосиф трябвало да отиде във Витлеем. Светата Дева също била от Давидовия царски род. Старецът Йосиф бил неин сродник и покровител, а не съпруг.

В странноприемницата не могли да намерят място за нощуване. Излезли вън от Витлеем и се приютили в една пещера, в която пастири затваряли добитъка си. Там се родил Божият Син. Осел и вол с дишането си Го съгрявали.

Първата вест за това велико събитие научили пастирите, които пасели наблизо стадата си. Ангел небесен им съобщил и те първи се поклонили на Богомладенеца.

Звездата, която довела мъдреци от Персия, огрявала простора, а той се огласял от песента на ангелите: "Слава на Бога във висините, на земята мир, а между човеците добра воля".

Когато евреите били отведени в плен от персийския цар Навуходоносор, пророк Даниил бил началник на мъдреците. Той им открил пророчеството за идването на Спасителя. Затова, като се появила необикновената звезда, те веднага тръгнали към Иерусалим с дарове, по източния обичай. Носели злато, ливан и смирна.

Като пристигнали, питали къде се е родил Юдейският Цар. А тогавашният цар Ирод, като узнал за това, се уплашил, че новороденият Цар ще му вземе престола. Постъпил с хитрост.

Казал на мъдреците да изследват къде се е родил Царят Юдейски и като му се поклонят да му известят и той да отиде да Му се поклони. Мъдреците се поклонили на Богомладенеца, но си тръгнали по друг път, защото на сън Ангел Господен им известил, че Ирод иска да Го погуби.

Също Ангел известил на стареца Йосиф за намерението на Ирод и той със светата Дева и Младенеца отишли в Египет. Пътят през пустинята бил труден. Преданието говори, че светото семейство било нападнато от разбойници. Един от тях, като видял Иисус, се удивил от красотата Му и забранил да се прави зло на пътниците.

Той казал, че ако дори самият Бог вземе човешки образ, няма да бъде по-прекрасен от този Младенец. Той бил същият разбойник, който по-късно бил разпънат от дясната страна на Христос, и който се покаял.

Ирод чакал мъдреците, но те не се явили. Тогава се разгневил и заповядал да избият всички деца от мъжки пол под две години. А светото семейство се завърнало след смъртта на цар Ирод.

Раждането на велик царе се ознаменува с топовни гърмежи и шумни тържества. А Христос се родил в бедна пещера. Но всички земни властници са забравени, а Христовото Рождество се празнува вече две хиляди години по цял свят. Топла радост съгрява човешките сърца.

Най-радостни са децата. Те славят Богомладенеца Христос, а Той ги благославя в тихата и свята Рождественска нощ и те стават още по-добри.

Игумения Валентина Друмева