kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Мъченичеството на Иисус Христос

Posted in Жития.

Hristos-detail

 

Razpiatie m  Много често в беседите си Иисус Христос говорил достойнството да се    жертваш за някого,  когото обичаш. Така Той подготвял Своите ученици за  величието на Своя подвиг. Учението и  делата на Господ Иисус Христос  са спасителни за всички човеци. Но юдийските първосвещеници  и книжници не разбирали това. Те били заслепени от завист, лицемерие и  омраза. Тяхната  неприязън се засилвала, когато виждали как хората  жадно слушали учението на Христос. За това  решили с измама да Го  уловят и убият. Един от учениците на Иисус се поддал на изкушението да   получи 30 сребърни монети и предал своя учител в Гетсиманската  градина. С тази постъпка    Иуда Искариот завинаги записал името си в  историята на човечеството като предател.

 Христос бил хванат, измъчван  и осъден на смърт. Поставили на главата Му трънен венец, за  да Го унижат, а върху раменете Му тежък кръст и Го повели към Голгота. Там  Господ Иисус  Христос бил прикован на кръста, а над главата Му поставили дъсчица с надпис: "Иисус  Назарянина, Цар Иудейски".

 Враговете на Христос тържествували. Те не знаели, че Синът Божий  дойде в света, за да поеме  болките и немощите на човешкия род и да  примири Бога с хората. Предстояло да стане най-  голямото чудо в  човешката история - ХРИСТОВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ. Чрез Възкресението Иисус Христос показал, че има власт не само над живота, но и над смъртта.