kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

25 март - Свето Благовещение

Posted in Жития.

От любов към падналото в грехове човечество Бог слязъл на земята в човешки образ, за да го изкупи и да му посочи пътя към небесното отечество, откъдето отпаднало, когато Адам и Ева съгрешили.

Това станало чрез най-чистата и свята Девица Мария, която от тригодишна възраст живяла при храма в Йерусалим. Там изучавала Свещеното Писание. Като прочела пророчеството на Исаия, че Девица ще роди Божия Син, тя дълго размишлявала. Толкова я ублажавала, че пожелала да стане слугиня на тази Девица.

Като навършила 14 години, трябвало да напусне храма. А тя си дала обет да опази девството си. Тогава останала под покровителството на нейния сродник, стареца Йосиф, защото престарелите й родители умрели. Той я отвел в дома си в град Назарет.

Тогава Бог наредил на Архангел Гавриил да възвести на Мария тайната на Неговото идване на земята. Тя била толкова чиста и свята, че я наричат роза сред земните тръни.

Един ден, когато четяла Свещеното Писание, светлина огряла стаята. Явил се Архангелът и й казал: "Радвай се, благодатна! Господ е с тебе". Светата Дева не се изненадала от явяването на Архангела. Тя била свикнала да беседва с ангели още когато живеела в храма.

Архангелът й казал, че тя е предсказаната от Исаия Девица, която ще роди Божия Син. Това я смутило. Попитала го как ще стане това. Той й обяснил, че тя ще зачене не както става при всички естествено, а свръхестествено. Дух Свети ще я осени. Девството й ще остане непокътнато.

Като изслушала благовестието, тя се подчинила на Божията воля със смирение и със сърце, изпълнено с любов към Бога. В същия момент Дух Свети озарил Девицата и в нея по дивен начин се вселил Божият Син.

Сложило се началото на човешкото спасение. Празникът в чест на това велико събитие се нарича Благовещение, от думите "блага вест".

Някои хора се съмняват в непорочното зачатие на светата Дева. Това не е трудно да се разбере от човек с просветена вяра. Той знае, че Бог е сътворил целия свят и човека. За Него не е трудно да промени природните закони. Той е Творец и Законодател.

Освен това има много примери, когато Бог се вмествал в природни явления. Той бил например в горящата къпина, която горяла и не изгаряла. Той бил в стихийната буря, когато слязъл на Синайската планина да даде на Моисей скрижалите с Десетте Божии заповеди.

Щом може да се въплъщава в мъртвата природа, колко по-лесно това може да стане при човека. Тайнството е велико! Човешкият ум е слаб да го разбере. С просветения ум и с вярата то става напълно понятно.

Велик е празникът на светото Благовещение. Той е радостен, защото обещава идването на Спасител на земята. Църквата го празнува много тържествено. Той е винаги в началото на пролетта, когато след тежката зима цветята разцъфват и птичките огласят простора с песните си. Цялата природа тържествува.

Казват, че на този ден птичките не виели гнезда. И християните не се занимават в този ден с ежедневната си работа. Те посещават богослужението в храма и след това си отдъхват, оставайки в размисъл за великата любов на Бога към човека.

Най-радостни са дечицата. Те играят весели. Чистите им сърца се топлят от светла радост. В този ден те са много добри. Особено ако приемат свето причастие, стават красиви като ангелите.


Игумения Валентина Друмева