kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

20 декември - Свети Игнатий Богоносец

Posted in Жития.

20-dec-sv.IgnatiiРодителите на свети Игнатий били между народа, който слушал проповедите на Иисус Христос. Тогава Игнатий бил малко дете. Спасителят, като искал да каже на хората, че трябва да имат чисти сърца, го взел на ръце, вдигнал го и го показал на слушателите казвайки: “Ако не станете като това дете, няма да влезете в царството небесно”.

Затова той бил наречен Богоносец - носен на ръце от Христос Бог. Като пораснал, сам казвал, че носи в сърцето си Бога. По тези две причини заслужил това название.

С апостолска ревност проповядвал Христовата вяра. В град Антиохия го избрали за епископ, където служил четиридесет години, от 67 до 107 г. Обичал много тържествените богослужения в храма. Въвел пеенето на два хора.

Времето било неспокойно. Римският император Траян по случай победата над скитите решил да устрои тържествено жертвоприношение на боговете, като смятал, че те са му помогнали. Но в Антиохия имало много християни, които не искали да вземат участие. Императорът решил, че главен виновник за това е епископ Игнатий. Призовал го и му казал:

- Ти ли се наричаш Богоносец?

- Аз съм - отговорил той.

- Какво означава това име?

- Аз нося Христос в сърцето си.

- Принеси жертва на боговете, иначе ще пострадаш.

- Готов съм да страдам за Христос - моя Бог, Чиито служител съм.

Като видял пламенната му вяра и непреклонност да принесе жертва на идолите, Траян наредил да го затворят в тъмница. Намислил да го осъди на разкъсване от зверове, като смятал тази смърт за най-жестока. Това решил да стане в Рим, а не в Антиохия, защото духовните чеда на епископа, като видят твърдото му изповедничество, ще се утвърдят още повече във вярата.

Окован във верига трябвало да измине дълъг път. С плач го изпратили, а някои го съпътствали. Войниците, които го водели, се отнасяли грубо с него, а той вече бил старец. С радост понасял трудностите по дългия път, защото искал да страда за Христос.

Откъдето минел, проповядвал и укрепявал християните. Минал и пред град Филипопол, сега Пловдив.

В Рим били устроени празниците сатурналии в чест на езическия бог Сатурн. Целият град се събрал на зрелището, на което свети Игнатий щял да бъде хвърлен на зверовете. Като го извели, той се обърнал към зрителите с думите:

- Римски граждани, знайте, че аз съм наказан не за някое злодеяние, а само за вярата ми в Единия Бог - Христос.

Веднага били пуснати гладни лъвове. Те се нахвърлили върху него и го разкъсали. Останали само кости. Когато зрелището свършило, вярващите събрали костите на мъченика и ги погребали с чест извън града. Това станало през 107 г.

По-късно цар Траян съжалявал, че го осъдил на такава жестока смърт. Това му дало повод да размисли, че християните са добри хора и водят чист живот. Решил да прекрати гонението.

Свети Игнатий Богоносец е оставил велик пример на пламенна вяра в Христос. Като го водели, той непрекъснато повтарял името на Христос. Има предание, че заедно с костите се запзило и сърцето му, а на него било написано името “Иисус Христос”.

Добрите християнчета имат пламенна вяра в Бога. Тя ги вдъхновява да правят добрини. Затова всички хора ги обичат, а свети Игнатий, който е жив на небесата, им се радва много.

Игумения Валентина Друмева