kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

25 ноември - Свети Климент Охридски

Posted in Жития.

св.Климент Охридски

Нашият народ приел християнската вяра, покръстен от свети княз Борис през 865 г. Свещените книги обаче били написани на гръцки език и той не ги разбирал. Тогава светите братя Кирил и Методий с пост и молитва съставили славянската азбука и превели Свещеното Писание от гръцки на славянски език. Отправили се към Моравия да проповядват Словото Божие на роден език.

Те взели със себе си младия Климент, който бил от тяхната родина, което показва, че и той бил българин от Солун или околностите му. Климент придружил своите учители в Рим, където бил ръкоположен в свещенически сан.

След смъртта на двамата братя славянски просветите немското духовенство изгонило техните ученици от Моравия. Те се пръснали. Тогава Климент взел със себе си Наум и Ангеларий и се отправил към брега на река Дунав. Като видели силното течение, свързали три дървета с лико, направили сал и преминали реката.

Пристигнали в България. Намерили добър прием от княз Борис. Той ги приел с радост, защото имал нужда от просветители на роден език. Климент пратил в югозападната част на обширната си държава с главни градове Девол и Охрид. Там той работил усърдно като учител и духовник.

Развил голяма дейност. Имал 3500 ученици, които станали първите български свещеници. Много обичал децата. На едно дете показвал буквите, на друго обяснявал смисъла на написаното , а на трето нагласял ръката да пише.

По цял ден учел всички на грамотност, вяра и богослужение, а нощите се молел и пишел книги. Превеждал от гръцки на български език. Съставял проповеди, които сам произнасял на празници. Учел и учениците си да проповядват.

Съдействал да се построят много църкви. Цар Симеон го поставил за пръв епископ в българските земи. Богослуженията украсил с канони - молитвена прослава на светиите, като съставял и мелодиите им.

 

В Охрид построил манастир “Свети Пантелеймон”. Като остарял и започнал да боледува, си изкопал гроб в притвора на църквата. Починал на 27 юли 916 г., след като тридесет години служил и проповядвал Христовата вяра. Приживе, а след това и при мощите му, ставали чудеса. По неговите молитви болни оздравявали и заблудени приемали светата вяра.

Църквата го възпява като “земен ангел и небесен човек”. Той е известен в нашата история като български духовен просветител и чудотворец. Университетът в София носи неговото име.

Българският народ много почита свети Климент. Всяко дете трябва да знае житието му и да се моли той да го укрепява в духовното знание. Да помни, че свети Климент не позволявал на децата тогава да остават без работа.

Трудът, физически и духовен, е много полезен възпитател. Безделието прави детето лениво за добри дела. А трудолюбивото дете знае да помага на близките си и да се моли. Свети Климент е жив на небесата. Той всичко вижда и много се радва на такива добри и умни деца.

Игумения Валентина Друмева