kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

9 октомври - Апостол Яков Алфеев

Posted in Жития.

9-okt-sv.Iakov AlfeevСвети Яков бил син на Алфей и брат на апостол и евангелист Матей, който преди това бил митар. Христос го избрал в числото на най-приближените си дванадесет ученици.

След Петдесетница, когато Дух Свети укрепил апостолите, те тръгнали да проповядват Христовото учение по целия свят. Заедно с тях проповядвал и апостол Яков. Отначало бил в Палестина, а после с апостол Андрей Първозвани отишъл в Едеса.

Разрушил идолите, лекувал болни и привел към вярата Христова много езичници. По-продължително време проповядвал в Египет. Там загинал мъченически, като бил разпънат на кръст.

Той пострадал като Спасителя с най-тежката смърт, разпъване на кръст. С това спечелил венеца на велико мъченичество. Като мислим за неговия изключителен подвиг, нека се стараем да пазим в думи и постъпки името на Христа от нападки и оскърбления. Християнчетата не допускат в тяхно присъствие да се оскърбява името Христово.

Игумения Валентина Друмева