kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

18 октомври - Света Злата Мъгленска

Posted in Жития.

18-okt-sv.Zlata MuglenskaСвета Злата е една забележителна българка. Тя се родила в село Слатино, Мъгленска епархия, което сега се намира в Македония. Произлязла от бедно селско семейство. Отличавала се с изключителна душевна чистота. Вярата й в Бога била непоколебима.

Живяла през XVIII век, по време на тежкото турско робство. Рядката й телесна красота станала причина да пострада. Млад турчин я харесал. Когато тя отишла в гората за дърва, я отвлякъл. Обещал й, че ще се ожени за нея, но трябвало първо да стане мохамеданка.

- Приеми нашата вяра и ще живееш в охолство - казал й той.

- Аз се покланям само на Господа Иисуса Христа. От Него няма да се откажа дори ако бъда раздробена на парчета - отговорила тя.

Решили да я примамят с обещания. Предали я на жени туркини да я убедят. Те й разказали за чувствения мохамедански рай, за прелестите на живота в разкош и удоволствия. Пеели примамни песни, танцували.

Света Злата ги слушала и гледала с отвращение. Християнската вяра й станала още по-скъпа, като я сравнявала с мохамеданската. Когато разбрали, че е непреклонна, те извикали родителите и трите й сестри. Заставили ги да й повлияят да приеме турската вяра. Те от страх се подчинили. Баща й и майка й се обърнали към нея:

- Мила дъще, пожали ни. Всички ще загинем, ако не се съгласиш. Бог е милостив, ще ти прости този грях, задето го правиш поради насилие.

Сълзите на родителите разкъсвали сърцето й, но тя не можела да пожертва чистата си вяра. Като помислила, отговорила:

- Ако ме насилвате, вие не сте ми вече родители, не сте ми сестри. Не мога да се откажа от Небесния Баща - Христос Бог и Небесната Майка - света Богородица.

Като се убедили, че Злата няма да приеме мохамеданската вяра, турците започнали да я мъчат. В продължение на три месеца всеки ден я биели с тояги. Прибавили към това и още по-жестоки мъчения.

Като я оставили малко на покой, тя чула, че в селото дошъл йеромонах Тимотей от Света Гора. Поръчала той да се помоли за нея, за да може да издържи докрай на мъченията.

Бог я укрепил и тя останала непоколебима във вярата си. Обесили я на едно диво дърво. След това я насекли на парчета. Това станало на 18 октомври 1795 г.

Света Злата Мъгленска предпочела да страда и да умре в големи мъки, но да опази християнската си вяра. Обещанията за охолен живот не я примамили. Тя знаела, че животът на земята е временен. Искала да опази чиста душата си за вечния живот в небесното царство.

Всяка девойка християнка трябва да знае за нейния изключителен подвиг и да следва примера й, като живее скромно и пази чистата си православна вяра.

Игумения Валентина Друмева