kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

6 януари - Кръщение Господне

Posted in Жития.

Sveto BogojavlenieМалкият Иисус прекарал детството си в град Назарет при стареца Йосиф, който бил сродник на светата Дева и техен покровител. Помагал му в дърводелската работа. Когато Йосиф починал, Иисус, вече юноша, продължавал да се занимава с дърводелство. С честен труд преживявало светото семейство.

Когато станал на тридесет години, Той започнал Своята проповедническа дейност. Но преди това се кръстил в река Йордан. Кръстил Го свети Йоан Предтеча, който от дете живеел в пустинята и като пораснал, учел хората да се разкайват за греховете си.

Той много се притеснил, когато Иисус го повикал да Го кръсти. Казал Му: „Аз имам нужда да се кръстя от Тебе”. Но Иисус го успокоил, като му обяснил, че кръщението трябва непременно да стане. Въпреки това, когато Го кръщавал, изпитвал трепет и страх. Не било лесно да се кръщава Самия Бог.

С кръщението се измиват греховете. Христос нямал никакъв грях, но се кръстил да измие греховете на всички хора, за които слязъл на земята. Делото е много важно. То е велико.

Чудно нещо се случило, когато Христос се кръщавал. Той стъпил във водата, а свети Йоан вдигнал ръка да Го кръсти. В този момент се чул глас: „Този е Моят възлюбен Син”. Над главата на Христос се появил гълъб. Небето се отворило и Бог се явил на хората. По този начин Бог се изявил, доколкото човек може да Го разбере.

Затова празникът се нарича още Богоявление, а народът го нарича Йордановден.

Никой човек не може да види Бога и дори с ума си не може да Го разбере. Той е велик, защото е сътворил целия свят и човека.

Няма много богове. Бог е един, но се изявил в три Лица. Гласът, който се чул, бил на Бог Отец. Син Божи е Христос, а гълъбчето е Светият Дух. Нали затова, като се кръстим, казваме: „В името на Отца и Сина и Светия Дух”.

Много трудно е това за разбиране. Свети Кирил, който е създал нашата азбука, го обяснява много просто, но точно. Той казва, че както слънцето е едно, но има три свойства: светлина, топлина и кръгла форма, така и Бог е един, но има Три Лица: Отец, Син и Дух Свети.

По примера на Христос християните се кръщават. Това е много важно, защото чрез кръщението се измива душата от греховете. Става светла.

На този празник свещеникът извършва Велик водосвет и поръсва със светена вода домовете на хората. Много приятно е, когато с китка, направена от цветя и босилек, свещеникът поръсва челото. Става много радостно на душата, бодро и весело.

Свещеникът на този ден спуска светия кръст в реката, за да освети водата. С това се освещава всичко по цялата земя, защото вода има навсякъде, дори и в камъка. С Великия водосвет се освещава и пречиства всичко.

Много радостен е този празник, особено за децата. Хората стават добри и не се плашат от нищо. Освещаването става с кръста Христов, а той прогонва лошите сили. Щастливи са християните, които знаят значението на светото кръщение и силата на светената вода.

Във всеки дом трябва да има винаги шишенце със светена вода. На него се слага етикетче, за да не се смесва с обикновена вода. Децата пият от нея на гладно и си поръсват челото преди да тръгнат на училище. Светената вода е свята, а кръщението е много важно нещо, защото некръстеният никога няма да види Бога, когато отиде на небето.

Монахиня Валентина Друмева