kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Лазарово възкресение

Posted in Жития.

Vuzkresenie LazarНастанали последните дни от земния живот на Господ Иисус Христос. Дошло времето, когато ще бъде предаден на позорна кръстна смърт. Преди това Той извършил едно от най-великите чудеса. Възкресил умрелия от четири дни Лазар от Витания.

Витания е малко село край Йерусалим, зад Елеонската планина. В него много обичал да отсяда Христос. Там живеело преданото Му семейство на двете сестри Марта и Мария и брат им Лазар.

Лазар се разболял. Сестрите изпратили да кажат на Христос, че обичният Му приятел е тежко болен. Но Той не веднага откликнал на молбата им. Казал, че тази болест не е за умиране, а за слава Божия.

Престоял още два дни в пределите отвъд река Йордан и дошъл с учениците си във Витания. Лазар бил умрял преди четири дни. Като дошъл на гроба му, казал да вдигнат гробния камък. Тогава извикал с висок глас: „Лазаре, излез вън!”.

Умрелият излязъл с повити ръце и крака в погребални обвивки по обичая им. Наредил да го развият. Много от присъстващите, които дошли да утешат сестрите, повярвали.

Вестта за това голямо чудо се разнесла из цялата йерусалимска околност. Всички искали да видят Чудотвореца и възкръсналия Лазар.

Преди това Христос възкресил дъщерята на Иаир и сина на вдовицата. Най-силно впечатление направило обаче възкресението на Лазар, защото той бил от четири дни в гроба.

С тези чудеса Христос подготвял съзнанието на хората да могат със своя слаб ум да приемат след това Неговото Възкресение. Като видят безсилието на смъртта, да се укрепят във вярата във вечния живот.

Лазар станал ученик Христов. Освен 12-те предани ученици, които били постоянно с Него, Той имал и още 70 други ученици. Лазар бил в числото на Седемдесетте. След възкресението на Христос, по време на гонението на Йерусалимската църква той бил изгонен от пределите на Иудея. Искали да го убият.

Пуснали го в една лодка без весла в морето, за да се удави заедно с още двама Христови ученици. С Божия помощ лодката стигнала до остров Кипър. Лазар останал на острова и започнал да проповядва Христовата вяра.

Впоследствие бил ръкоположен за епископ на Кипър. Там починал в мир. След много години тялото му било намерено в мраморен ковчег, върху който имало надпис: „Четверодневният Лазар. Приятел Христов”.

Денят на Лазаровото възкресение, наричан от народа Лазаровден, се празнува тържествено от светата Църква. Празнуват и всички, носещи неговото име. В този ден те трябва да спомнят великото чудо на възкресението на Лазар от Витания и да укрепят вярата си в безсмъртието на човека. И децата, които носят името Лазар, празнуват радостно.

Монахиня Валентина Друмева