kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Стихотворения, посветени на Великден.

Posted in Приказки и разкази.

IMG 20200409 170952ВЕЛИКДЕНСКА НОЩ
 
Среднощ е вече,
всичко почива,
славей на клонче
и той заспива.
 
Как тихо е вредом
сега простора!...
Ни глас се чува,
ни шум от хора.
 
Само стражари
огън наклали,
пазят на гроба
ощ не заспали.
 
И в небе чисто
ясни звездички
греят отгоре,
трепкат самички.
 
Но щом зад хълма
месец изплува,
петли пропяха,
среднощ минува –
 
IMG 20200409 171133глух над земята
шум се раздава,
тозчас явление
чудно настава:
 
Ангел Господен
в бляскава риза,
право над гроба
ето че слиза.
 
Росна тревица
тихо нагазва,
мълком пристъпва,
нищо не казва.
 
Камък от гроба
лекичко снема,
падат стражари:
страх ги обзема.
 
IMG 20190405 174903Ангел крилца си
меки разпери,
весел на гроба
седнал при двери.
 
Пак се разнесе
гръм и тревога –
ето възкръсна
мил Син на Бога.
 
Вред по земята
слух се разнесе:
Христос воскресе,
Христос воскресе!
 
Цоньо Калчев
 
 
 
ВЕЛИКДЕН
 
Jenite mironosizi i angelaНастъпва ден, когато по-високо
от всякога е светлото небе,
очите на децата са дълбоки,
усмихнато е всякое лице.
 
Сега е ден такъв – цъфтят полята,
по клонищата грее златен цвят;
разтворена е като храм душата,
готова да прегърне целий свят.
 
Сега гърмят тържествено камбани,
Христос възкресе, Господ е над нас,
земята е от светлина заляна,
и пее нежно всеки детски глас.
 
И птиците – и те летят по-ниско,
блестят във слънце техните крилца,
небето ни е толкоз много близко,
и ний сега сме негови деца.
 
Никола Фурнаджиев
 
 
IMG-0002ХРИСТОВИ СЪЛЗИ
 
Този ден ще цъфнат
цветове сломени
алени, червени,
ще засипят кръста,
и святите рани,
пътища поляни;
 
ще засипят всички
дни и нощи тъмни,
а когато съмне,
с херувимски песни,
ще огреят будни
цветовете чудни.
 
За да станат бели
и небесно чисти,
ясни и сребристи,
за да се превърнат
в дни честити, нови,
и в сълзи Христови.
 
Йордан Стубел
 
 
IMG 20200409 195057ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ
 
Априлска нощ се спуска над земята
и в тая нощ тържествена и свята
над нашето градче спокойно се понесе
отмерен, тих камбанен звън:
         Христос възкресе!
 
Дано да стигне тая блага вест
и до последния бедняк злочест,
и в неговия дом да бликне песен
на радост, на честит живот:
         Христос възкресе!
 
Дано и в нашата измъчена страна
да светне, Боже, Твойта светлина –
народа ни, далеч от зло и скърби
между народите да бъде първи:
         Христос възкресе!
 
Димитър Панталеев
 
 
IMG 20200409 171525ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ!
 
Вред по земята
вест най-благата
днес се разнесе:
„Христос възкресе!“
 
Надежда, вяра,
любов без мяра
в света донесе…
„Христос възкресе!“
 
За род човешки
бой и насмешки
с твърдост понесе…
„Христос възкресе!“
 
И на Голгота
Той Си живота
жертва принесе…
„Христос възкресе!“
 
Слава Му сияйна,
вечна, безкрайна
вред се разнесе…
„Христос възкресе!“
 
Любомир Бобевски
 
 
 
 
ВЕЛИКДЕН
 
IMG-0001Лек ветрец в полето лъхна –
и въздъхна
в своя сън, и с звън възпръхна угарта.
Птича песен вредом звънна –
и разсъмна
в росни скути цветна утрин – Пролетта.
 
Бели рози разцъфтяха –
сякаш бяха
в светла слога те на Бога сребробисерни лъчи;
с аромата си вестяха
те утеха;–
с радост тиха заискриха сълзи в нашите очи.
 
Зароси роса янтарна –
светлозарна
и раздипли в модри дипли, напоени с благослов,
кротка приказка чаровна –
звънкословна,
що ухае и вещае неумираща Любов.
 
Във простора се понесе вест пречудна –
изумрудна:
тя разискри златни искри на омая и възторг –
сякаш арфа нежнострунна
- в нощ безлунна –
плахо трепна и зашепна за Възкръсналия Бог.
 
Скъса нишка цветен наниз – перли пръсна:
Бог възкръсна!
Чрез чудесна смърт – проблесна вред победа
над смъртта! –
От сърцата се откъсна
песен кръшна:
- Бог възкресе – ведра песен да възхваля
Любовта!
 
Станислав Ваклинов
 
 
*угар – изорана, незасяна земя
*слог – необработена ивица земя
*янтар - кехлибар
*модър – със син цвят