kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Стихотворения за Рождество Христово

Posted in Приказки и разкази.

007

Рождество Христово
 
Зимата дойде отгоре,
там от чистото поле
на небесните простори.
С бели вихрени криле
цяла нощ тя бе лудяла
над земята - най подир
със една покривка бяла
я обви на длъж и шир.
 
А под снежните качулки
на къщята тая нощ,
херувими в златни люлки
пееха със чудна мощ.
Светлото Христово чудо
те вестяваха безспир
и зовяха всички люде
към любов и вечен мир.

                  Асен Калоянов

 

003Рождество Христово

Тиха нощ е завладяла
Витлеемските места,
всичко в сън дълбок е свела –
нищо будно не оста.
 
Сал звездите на небето
като стражи на света,
и овчари на полето
будни бдят в нощта.
 
Нещо тайно в небесата
шепнат ясните звезди
и поглеждат към полята
на Витлеемските страни.
 
Тамо пастирите будни
тихо разговарят
и към небесата чудни
взора си отправят.
 
Ненадейно в тъмнината
светлина ги осветли;
срах и трепет на земята
пастирите повали.
 
„О, не бойте се! Станете! –009
чуха те високо глас, -
но спокойни си бъдете,
че ви радост нося аз!“
 
Пастирите се съвзеха
от големия си страх
и станаха, и видяха
ангел Божий е над тях.
 
Радостно им той говори:
„Чуйте, чуйте радостта,
Вишний Бог за вас що стори
и за всички по света!
 008
В пещерата ваша бедна
вам Спасител се роди,
Който с сила всепобедна
ада Сам ще победи.
 
Той е Божий Син Предвечен,
Иисус Христос Госпòд,
от пророците предречен
да спаси човешки род“…
 
И внезапно се явиха
ангели, небесна мощ
и със песни огласиха
тихата чудесна нощ:
 002
„Слава Богу в небесата
и безкрайно всехваление,
мир и правда на земята,
в хората благоволение!“
 
Свърши ангелската песен;
на полето се стъмни;
скри се светли хор небесен
във небесни висини.
 
Пастирите се впуснаха…
и във пещерата там
Младенеца Сам видяха
с Йосиф старец и Мариам.
 
До земя поклон Му правят,
радостно Му дават чест
и на майката явяват
ангелската блага вест.
 
Тя ги слуша и в сърцето
запечатва тез слова,
дивно чути на полето
за Младенцà Христа.

  Прот. Ив. п. Михайлов

 001Рождество Христово

Онази нощ е там във вековете,
Когато се разсея мрак дълбок, -
и примири земята със небето,
и в свят покой роди се Сам Христос.
 
И всичко днес ще се повтори:
в небето ще се взират мъдреци-князе,
и пастири ще чуват да говорят
за Бога ангелските гласове.
 
И вечното, що в тази нощ откри се,
от времето не ще се разруши –
пак Словото в душата ти роди се,
родило се във ялите преди.

                                 Безизвестен автор

 Бъдни вечер

006Хайде, мамо, дай елхата,
постави я в тоя кът!
Как е кичеста и стройна,
как и вейките блестят!
Дай и кошницата пълна,
и подаръците дай!

Още мъничко потрайте,
аз ви нося дар за всички,
но бъдете вий послушни,
кротки и добрички.

О, да чакаме не можем -
хайде, мамо, не се май...
Туй какво е? Дай да видим!
Всичко ли е туй за нас?
Що подаръци ни носиш!
Покажи ни ги завчас...

Златни орехи, картинка -
за Ивана и Калинка.
Цветен молив и тетрадка
за Лиляна и за Радка;
ето тук са игралца
за послушните деца.
А за Светла и за Рад
има сладък шоколад.
 
Дай ги,мамичко,насам!
 
Няма, няма да ги дам!
Ще накичвам с тях елхата,
да е гиздава, богата...004

Тая вечер Бог се ражда,
Божа майка тамо бди,
както мама нас ни пази
от неволи и беди.
 
Ето ще разчупя
коледната пита,
че парата в нея
сребърна е скрита.
В чийто дял се случи,
той ще да сполучи.
Всеки да я търси,
никой да не пита...

Падна се на Дида!

  Емануил Попдимитров

005Рождествена песен

Дърво елхово зеленее,
над него чудна птичка пее...
По клоните му наредени
свещички светят позлатени.
И таз нощ от тук полека,
по тази бялата пътека,
ще минат ангели дечица,
а рано с ясната зорница,
ще екне песента им свята
и в бяла пелена земята
навред ще възвести отново,
че днес е Рождество Христово!

                           Йордан Стубел