kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Стихотворения за Деня на християнското семейство и младеж

Posted in Приказки и разкази.

Родители 07

Кой ме учи сутрин
Богу да се моля,
да ме пази сявга
от беди, неволи?
Кой ме учи благи
думи да говоря,
от лошо да бягам,
доброто да сторя?
Кой се труди, грижи
за мойта отхрана,
и над мен трепери
болен кога стана?
Кой ме най-обича
от всичките хора,
щом ме гледат весел
че припкам по двора?
Туй всичкото правят
родители драги –
за нас са безценни
съвети им благи.
Затова на Бога
всеки ден се моля,
да ги пази вечно
от беди, неволя.

06

 Християнче православно
 
 А пък празник най-обичам

да си бъда в Божи храм,

за да слушам със наслада,

що се пей, говори там.

                Прот. Ив. Попмихайлов

 

Песенчица01

Спете, спете, очички,
стойте мирно, ръчички,
щурченце ви пее,
мама ви люлее,
дядо Господ се навежда
и поглежда:
- Кой е в туй креватче?
- Сестричка и братче,
със четири ръчички,
със четири краченца,
със четири очички.
- Лека нощ на всички!

Дора Габе

02

Молитва

Мили Боже, светли Боже,

Ти, що гледаш от небето,

направи да бъде светло

и на мене във сърцето.

 

Че ми легна тежка мъка,

тежка мъка, мили Боже,

откак мама е в леглото

и да стане веч не може.

 

Аз да легна вместо нея,

тя да седне до леглото

и ръчица топла, мека

да ми сложи на челото…

                       Дора Габе

 
03
Малък си и палав, Митко хайде с мен.
Ще се учиш вече на добро всеки ден.
Да се кръстиш трябва, давам ти и срок.
Хайде с мен започвай първия урок.
Свий си трите пръста, виждаш, ей така!
На челото първо слагаш таз ръка.
И започваш тихо с думи като мед:
«В името на Отца и Сина» и от тук поред:
местиш ги надолу, после вдясно, да!
« И Светия Дух» сричаш по реда.
Най-подир във ляво хайде моя син,
разтвори устата и кажи «Амин!»
А сега отново, докато ти сам
свикнеш да се кръстиш и порастеш голям.

 

04

 Молитва

Вечер като лягам ,

сутрин като ставам,

пред иконостаса

мирничко заставам.

 

Кръста си направя,

Богу се помоля

здраве да ми дава,

ум и разум, воля.

          Прот. Иван Кожухаров

05

 

В неделя

В неделя будя се от сън
и слушам тих камбанен звън.
От храма, зная, той излита.
Молитвен топъл зов изплита.
 
Към стара църквица летя.
Молитва от сърце шептя.
Твореца на земята славя.
Добрият Бог ме благославя.

               Монахиня Валентина Друмева

09

Звънченце от сребро

На своето другарче в нужда
направя ли добро,
дълбоко в мене се събужда
звънченце от сребро.
 
Запява сладко песенчица,
в сърцето ми трепти.
Превръща го във златна птица,
готова да лети.
 
Бог щедро радост ми дарява,
направя ли добро.
В сърцето ми за миг запява
звънченце от сребро.

          Монахиня Валентина Друмева