kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Бръмбарчето Зум

Posted in Приказки и разкази.

Brumbarcheto Zum2
 
 
Малкото бръмбарче Зум се прибра
в чудна къщурка от стара кора.
Пийна от менчето прясна вода,
сгуши се в ъгъла и зарида:
 
- Как ме обидиха, майчице, всички:
белките, златките, двете лисички,
дребните птичета, едрите птици,
даже и слепите стари къртици.
 
Как ме обиди кълвачът-ковачът,
Гу раздавачът и Ежко шивачът,
сойката Сийка и Горчо скорецът,
водното конче, щурецът-свирецът...
 
Вчера настигнах Елица пчелица
с бяло котленце и жълта метлица.
Литнахме заедно: ту над реката,
ту през горичката, ту низ лъката.
Срещнахме, майчице, много познати:
кротки, грабливи, космати, пернати.
Всеки ми викаше: „Зум, добър ден!”
С весели поздрави бях награден.
Даже и Грак от високия клон
вирна опашка – да стори поклон...
 
Ех, промени се от вчера светът!
Вчера здрависваха, днеска – не щат!
 
Днеска самичък вървях из гората.
Гледам скорецът си роши перата.
Кресна ми сойката. Грак се разграчи.
Поздрав да стори кълвачът не рачи.
Гълъбът Гу надалеч отлетя.
Гледам гората – това ли е тя?
Белките, златките скрити лежат.
Двете лисички сърдито ръмжат.
Ежко настръхнал, щурецът мълчи,
водното конче на писмех бръмчи.
Къртът не клати за поздрав глава.
Майчице мила, защо е това?
 
Малкото бръмбарче тропна с крака:
- Бива ли, мамо, така-онака?
 
Майка му Жим помълча, помълча,
после с тъжовен гласец забръмча,
тежко въздъхна, заплака дори:
- Питай ги, чедо,... и сам... разбери!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Posted in Приказки и разкази.


Приятели, узнахте ли вестта?

На ангелски крила се тя донесе
и низ поля и къщи се понесе.
Не чувате ли как треви, цветя
и птички пеят в хор: — Христос воскресе!

И слънцето със колко радост грей,
над цъфналите в минзухар поляни!
Там от селцата чуват се камбани,
— Христос воскресе! — всяка громко пей
и всички хора гледат се засмяни.

Архим. Серафим Алексиев

Възкресение

Posted in Приказки и разкази.

Janislava Komsiiska 2 kl

Сред гора зелена
клони се люлеят,
по полето росно
ниви зеленеят.
Ставайте, дечица,
в църквата идете,
пред икони чудни
свещи запалете.
Кръст сторете кротко
и се помолете,
да сте живи, здрави
и да порастете.
Бог да ви помага
в работа, в делата,
да едрей, да расне
жътвата богата.
В тая нощ велика
Бог ще види всички,
бедни и богати,
зверове и птички,
че преди зората
слънце да разпръсне
Сам Иисус от гроба
светъл ще възкръсне.

                Янислава Комсийска 2 клас.                                                                                                          Георги Хрусанов

Себелюбивият великан

Posted in Приказки и разкази.

Sebeljubiviat-velikan

Таня Димитрова, 2 клас

Всеки следобед, на връщане от училище, децата се отбиваха да поиграят в градината на великана. Това бе голяма, хубава градина с мека зелена трева. Тук-там от тревата се издигаха цветя и имаше дванадесет праскови, които напролет се покриваха с цвят, а наесен даваха богат плод. Птичките кацаха по дърветата и пееха тъй сладко, че децата прекъсваха игрите си, за да ги послушат.

— Колко щастливи сме тука! — викаха си те едно на друго.

Един ден великанът се завърна. Беше отишъл на гости при своя приятел, огромния корнуолски човекояд, и беше останал при него седем години. След като седемте години бяха изминали и бе казал всичко, което имаше да казва, той реши да се върне в собствения си замък. Като си дойде, видя децата да играят в градината.

Рождествена нощ...

Posted in Приказки и разкази.

Отдавна спеше Витлеем... В полето
овчари дремеха на стража при овцете;
12внезапно огнена звезда проби небето11
и почна цялото небе да свети.
Отвориха се звездните простори
и ангел божи слезна по лъчите
и на овчарите умилно заговори:
"Не бойте се! Блажени и честити,
че първа вест ще чуйте и вестите!
В града Давидов, в ясли и над плява,
Христос роди се тая нощ за слава!
Ликувайте, открийте си душата,
вървете, дето води ви звездата!"
И посред воинства небесни,
и хорове неземни песни,
овчарите поеха светъл път –
отидоха да му се поклонят...

Димитър Подвързвачов