kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Себелюбивият великан

Posted in Приказки и разкази.

Sebeljubiviat-velikan

Таня Димитрова, 2 клас

Всеки следобед, на връщане от училище, децата се отбиваха да поиграят в градината на великана. Това бе голяма, хубава градина с мека зелена трева. Тук-там от тревата се издигаха цветя и имаше дванадесет праскови, които напролет се покриваха с цвят, а наесен даваха богат плод. Птичките кацаха по дърветата и пееха тъй сладко, че децата прекъсваха игрите си, за да ги послушат.

— Колко щастливи сме тука! — викаха си те едно на друго.

Един ден великанът се завърна. Беше отишъл на гости при своя приятел, огромния корнуолски човекояд, и беше останал при него седем години. След като седемте години бяха изминали и бе казал всичко, което имаше да казва, той реши да се върне в собствения си замък. Като си дойде, видя децата да играят в градината.

Рождествена нощ...

Posted in Приказки и разкази.

Отдавна спеше Витлеем... В полето
овчари дремеха на стража при овцете;
12внезапно огнена звезда проби небето11
и почна цялото небе да свети.
Отвориха се звездните простори
и ангел божи слезна по лъчите
и на овчарите умилно заговори:
"Не бойте се! Блажени и честити,
че първа вест ще чуйте и вестите!
В града Давидов, в ясли и над плява,
Христос роди се тая нощ за слава!
Ликувайте, открийте си душата,
вървете, дето води ви звездата!"
И посред воинства небесни,
и хорове неземни песни,
овчарите поеха светъл път –
отидоха да му се поклонят...

Димитър Подвързвачов

Цял ден сняг валя

Posted in Приказки и разкази.

Симона Гацева-1клас 
 
 
 
Цял ден сняг валя, валя,
премени земята.
Тихо над гори, поля
пада нощ пресвята.
 
Нощ на Рождество е тя,
на любов и слава!
Витлеемската звезда
над света изгрява.

 Асен Босев

 

  Симона Гацева 7 год.                                

Коледа

Posted in Приказки и разкази.

Коледа-Н.Фурнаджиев

Летят в небето снежни пеперуди,
снегът покрива вече всичко вън,
когато утре рано се пробудим,
до нас ще стигне светъл, чуден звън.

Камбани ще гърмят в таз утрин свята,
ще бъде радост в хорските сърца -
че в тоя ден дошъл е на земята,
Христос - другар на всичките деца.

Дошъл е Той при нас, за да ни учи
да страдаме за другите в света,
сърцата ни за обич да отключи
към хората и всичките неща.

Затуй сега земята тъй е бяла,
че иде ден пречист, велик и нов,
на хората в душите е изгряла
звездата на Христовата любов.

Никола Фурнаджиев

 

 Михаела Дречева 7 год.

Звездата

Posted in Приказки и разкази.

Lidia Dicheva 10

Лидия Дичева, 10 год.

   Зад широките Месопотамски равнини, на изток от Ливан, в една ясна нощ, когато небесата бяха засипани с лъскави звезди, които трептяха като живи брилянти, в тишината на заспалия свят изгря ненадейно една нова звезда.

   Тая звезда, която до тогава никое човешко око не беше виждало, беше звезда велика, ясна и лъчезарна, като едно малко слънце, и нейният силен блясък правеше да бледнеят околните звезди, що трептяха по високото небе.

   И тая звезда се показваше на запад.

   Човеците, които я видяха, се удивиха. И разнесе се скоро мълва за появяването й по всички градове и села на царството. И чудеха се всички и се питаха, какво означава това небесно знамение.

   И никой не знаеше.

   И на петата нощ слухът за чудесната звезда достигна до ушите на тримата знаменити и славни мъдреци на Халдея, човеци вещи в писанията, които умееха да гледат в бъдещето и да четата в съкровените му тайни.

   И когато видяха и те звездата, удивиха се твърде и се смутиха. Защото никой от тях не можеше, въпреки дълбоката си мъдрост, да отгатне, какво явява на вселената това ново небесно светило. И си рекоха един на друг: