Учебни програми на МОН по Религия

Posted in Вероучение.

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ

ПО РЕЛИГИЯ – ХРИСТИЯНСТВО

ЗА І – ХІІ КЛАС

 

І клас

І. Аз съм християнче

  1. Иисус Христос – Син Божий

  2. Св. Дева Мария – Божията майка

  3. Храмът – дом Божий

  4. Молитвата – разговор с Бога

  5. Как да се държим в храма

ІІ. Нашите християнски празници

  1. Светците – Божии хора

  2. Въведение Богородично

  3. Моят светец – моят имен ден

ІІІ. Вярата в Бога ни прави по-добри и силни

  1. Св. Петка – Петковден

  2. Св. Иван Рилски

  3. Св. Димитър – Димитровден

ІV. Ангелите – наши пазители

  1. Св. Архангел Михаил – Архангеловден

V. Бог подкрепя праведните и прави чудеса

1. Св. Николай Чудотворец – Никулден

VІ. Рождество Христово

1. Витлеемската звезда

2. Коледа

VІІ. Кръщението на Исус Христос

1. Богоявление

2. Ивановден

VІІ. Да обичаме всички хора

1. Прошка – Сирни заговезни

ІХ. Св. Дева Мария – благословена от Бога

1. Благата вест – Благовещение

Х. Славим името на Иисус Христос

1. Цветница

  1. Христос възкресе – Великден

ХІ. Доброто побеждава злото

1. Св. Георги Победоносец – Гергьовден

ХІІ. Св. братя Кирил и Методий

1. Животът на светите братя

ІІ клас

І. Моята християнска вяра

  1. Храмът в моя роден край

  2. Пред иконата

  3. Служители в храма

  4. Празнуваме в храма

ІІ. Божият Син Иисус Христос

  1. Роди се Син Божи

  2. Празнуваме Бъдни вечер и Коледа

  3. Чудесата на Иисус Христос

  4. Да празнуваме Великден

ІІІ. Бог е в нас и около нас

  1. Доброто в мен

  2. Уповавам се на Бога

ІV. Божията майка – св. Дева Мария

  1. Родителите на св. Дева Мария

  2. Чудесата на св. Богородица

V. Светиите – наши закрилници

  1. Св. Мина

  2. Св. Екатерина

  3. Св. Варвара

  4. Св. Стефан

  5. Св. Теодор Тирон

VІ. Обичам и прощавам

  1. Почитай майка си и баща си

  2. Простено – прости

  3. Не лъжи

  4. Прави добро

ІІІ клас

І. Нашата вяра

  1. Вяра и суеверие

  2. За какво се молим

  3. Библията разказва за Бога и за хората

ІІ. Иисус Христос – Спасителят

  1. Богочовекът Иисус Христос

  2. Учениците на Иисус Христос

  3. От Лазаровден до Великден

  4. От Възкресение до Възнесение

ІІІ. Бог Творец

  1. Сътворението на света

  2. Първите хора

  3. Божията справедливост

  4. 10-те Божии заповеди

ІV. Св. Дева Мария – наша закрилница

  1. Покров Богородичен

  2. Молим се на св. Богородица

V. Да празнуваме заедно

  1. Коледа

  2. Великден

VІ. Български светци

  1. Св. княз Борис І

  2. Св. Климент Охридски

  3. Св. патриарх Евтимий Търновски

  4. Светците от моя роден край

VІІ. Обичам и помагам

  1. Грижа се за близките си

  2. Помагам на нуждаещите се

  3. Милея за природата

ІV клас

І. Да говорим за Бога

  1. С вяра задружно да живеем

  2. Иконите ни говорят

  3. 10-те Божии заповеди

  4. Тайнствата в Православната църква

  5. Вярата в Бога ни прави по-добри, силни и щастливи

ІІ. Иисус Христос – Учителят

  1. Притчите на Иисус Христос

  2. Мъченичеството на Иисус Христос

  3. Начало на Христовата Църква

  4. Светите апостоли – проповедници

ІІІ. Библията – Свещено Писание

  1. Бог се открива на хората

  2. Старият Завет

  3. Новият Завет

ІV. Св. Дева Мария се моли за нас

  1. Икони на св. Богородица

  2. Молитви към св. Богородица

V. Православен календар

  1. Празници посветени на Иисус Христос

  2. Празници посветени на св. Богородица

  3. Празници посветени на християнските светци

VІ. Обичта ни прави щастливи

  1. Ние сме различни деца на Бога

  2. Твоята обич ми е нужна

  3. Дарявам ви с любов

V клас

І. Встъпителни уроци

1. Библията – книга на живота

2. Иисус Христос – Божествен учител

3. Основаване на църквата

4. Последователите на Иисус Христос

ІІ. Храмът – съсредоточие на духовен и културен живот

  1. Храм – устройство, архитектура, предназначение

  2. Храмът – място за духовно и културно общуване

  3. Поведение в храма

  4. Синагога – молитвен храм на юдеите

  5. Свещени изображения

ІІІ. Монашество и манастири

  1. Възникване и същност на монашеството

  2. Манастири – възникване и значение

  3. Българските манастири – огнища на вяра и духовност

ІV. Църковен живот

  1. Свещенослужители

  2. Богослужение и църковна музика

  3. Молитва

V. Празници и традиции в религиозния живот

  1. Рождество Христово

  2. Богоявление

  3. Възкресение Христово

  4. Въведение Богородично

  5. Благовещение

  6. Успение Богородично

  7. Светци – воини – св. Георги Победоносец, св. Димитър Солунски, св. Мина

  8. Св. Николай Мирликийски – Никулден

  9. Юдейски и ислямски празници

  10. Храмът и християнските традиции в нашия живот

VІ клас

І. Встъпителни уроци

  1. Храмът в живота на християните

  2. Празници и традиции

  3. Светците – образци на духовен живот

ІІ. Българската православна църква

  1. Проникване на християнството по българските земи до покръстването

  2. Покръстване на българите

  3. Учредяване на българската църква

  4. Българската патриаршия

  5. Българската екзархия

  6. Възстановяване на българската патриаршия в най-ново време

ІІІ. Български светци

  1. Първият български мъченик

  2. Светци от първото българско царство – св.кн. Борис І Покръстител, св. Седмочисленици, св. Иван Рилски

  3. Светци от второто българско царство – св. Теодосий Търновски, св. патриарх Евтимий

  4. Светци от епохата на османското владичество – софийските мъченици, св. Злата Мъгленска

ІV. Правила за нравствено поведение

  1. Десетте Божии заповеди

  2. Не си прави кумир (първа-четвърта заповед)

  3. Почитай майка си и баща си

  4. Не убивай

  5. Не прелюбодействай

  6. Не кради

  7. Не лъжесвидетелствай

  8. Не пожелавай чуждото

V. Духовно-нравствен живот

  1. Добро и зло

  2. Грях

  3. Съвестта – глас Божи у човека

  4. Милост и прошка

  5. Милосърдие и благотворителност

VІІ клас

І. Встъпителни уроци

  1. Българската православна църква в историческото й развитие

  2. Божиите заповеди на Синай

  3. По пътя към духовно съвършенство

ІІ. Нашата вяра

  1. Символът на вярата

  2. Бог – Творец и Вседържител

  3. Иисус Христос – нашият Спасител

  4. Дух Свети – Животворящия

  5. Живот в Църквата

ІІІ. Тайнствата – духовни средства за спасение

  1. Кръщение и миропомазване

  2. Покаяние и причастие

  3. Свещенство и елеосвещение

  4. Брак

  5. Родители и деца в християнското семейство

ІV. Притчите на Иисус Христос – божествени послания

  1. Да възприемаме учението (Притчата за сеяча)

  2. Да развиваме дарованията си (Притчата за талантите)

  3. Да не презираме ближния си (Притчата за митаря и фарисея)

  4. Да бъдем милостиви ( Притчата за добрия самарянин)

  5. Божията правда (Притчата за богаташа и бедния Лазар)

  6. Бащината обич (Притчата за блудния син)

V. Християнски добродетели

  1. Златното правило на нравствеността

  2. Вяра и надежда

  3. Любов към Бога

  4. Любов към ближния и любов към себе си

  5. Любов към враговете

  6. Религиозна толерантност

VІІІ клас

І. Встъпителни уроци

  1. Висши форми на общуване с Бога

  2. Божествената личност на Иисус Христос

  3. Християнската любов – път към съвършенство

ІІ. Същност на християнската религия

  1. Основни черти на християнската религия

  2. Християнството е вяра

  3. Християнството е светоглед

  4. Прояви на християнството в живота на човека

ІІІ. Християнската църква

  1. Формиране на православното християнско учение – Вселенски събори. Животът на Църквата до ХІ век

  2. Разделение на Църквата

  3. Православие:

а) Православната Църква през средните векове

б) многообразие на православния църковен живот – автокефални църкви

4. Римокатолицизъм

а) Римокатолическата църква през средните векове

б) учение на Римокатолическата църква

в) католицизмът в България

5. Протестантство

а) възникване на протестантското движение

б) учение

в) протестантски общности в България

ІV. Християнството и световните религии

  1. Иисус Христос и Буда

  2. Християнство и будизъм

  3. Християнство и юдаизъм

  4. Иисус Христос и Мохамед

  5. Християнство и ислям

V. Световните религии днес

  1. Християнската църква и световните религии

  2. Световните религии в духовния и културния живот на човечеството

ІХ клас

І. Встъпителни уроци - 1 час

ІІ. За Свещеното писание на Стария и Новия Завет - 15 часа

  1. Стар Завет – по-важни събития и личности: всемирния потоп, Вавилонското стълпотворение, Авраам и Исаак, Йосиф и неговите братя, Йов, Мойсей, Десетте Божии заповеди, царете Давид и Соломон

  2. Нов Завет - по-важни събития и личности: Рождество Христово, св. Йоан Кръстител, Иисус Христос и Неговите ученици, Голгота, Възкресение и Възнесение Христови

ІІІ. Християнската църква -10 часа

  1. От основаването (Петдесетница) до наши дни

  2. Храмове и свещенослужители; манастири и монаси

  3. Православните църкви

  4. Православие, католицизъм, протестантство – да се наблегне на нови религиозни учения у нас и как да се предпазим от опасностите, които те крият (мормони, църквата на Муун, адвентисти от седмия ден, свидетели на Йехова, сциентолози)

ІV. Православно богослужение и православен катехизис -2 часа

  1. Молитвата

  2. Светите тайнства

Х клас

І. Встъпителни уроци -1 час

ІІ. Учение на Иисус Христос -12 часа

  1. Проповеди и беседи

  2. Притчи и чудеса

ІІІ. Апологети на християнската религия - 10 часа

  1. Светите отци и учители на Църквата: св. Василий Велики, св. Антоний Велики, св. Григорий Богослов и др.

  2. Вселенски събори

ІV. Православието – основа на културната идентичност на българския народ - 2 часа

V. Православен календар -3 часа

  1. Св. Климент Охридски

  2. Рождество Христово

  3. Възкресение Христово

ХІ клас

І. Встъпителни уроци -1час

ІІ. Християнски богослови и философи -8 часа

Преподобни Максим Изповедник, пр. Йоан Лествичник, епископ Калистос Уеър, бл. Августин, Николай Бердяев, Лев Шестов и др. – кратки сведения за живот, дейност и основни моменти от възгледите им, касаещи съвременни проблеми на младежта

ІІІ. Религия, вяра, знание -10 часа

  1. Човекът, съвременният свят и православната църква

  2. Християнска етика – отношение към евтаназията, самоубийството, наркоманията

ІV. Православен календар -4 часа

  1. Жития на светци

  2. Религиозни празници

ХІІ клас

І. Встъпителни уроци -1 час

ІІ. Религиите по света -10 часа

  1. Основни сведения

  2. Религиите в Индия

  3. Будизъм

  4. Зороастризъм

  5. Юдаизъм

  6. Ислям

ІІІ. Православие, римокатолицизъм протестантство - 4 часа

ІV. Православен календар -4 часа

  1. Жития на светци

  2. Религиозни празници

Годишен хорариум:

1 клас – 31 часа

2 – 4 клас – 32 часа

5 – 8 клас – 34 часа

9 – 11 клас – 36 часа

Забележка: Часовете, които се явяват като разлика от броя на учебните седмици (годишния хорариум) и броя на часовете, предвидени по тематично разпределение, се използват за посещение на храм, провеждане на Коледни и Великденски тържества, усвояване на по-трудните уроци