kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Витлеемска звезда

Posted in Работилница.

Vitleemska zveza 01За раждането на Спасителя възвестила Витлеемската звезда. Тя довела мъдреците от изток, които изминали дълъг път, за да дойдат и се поклонят на новородилия се Цар. Това не била обикновена звезда, а Божие знамение. Чудно било всичко, което може да се разкаже за нея: тя се движила в различна посока от останалите небесни светила, греела през нощта, но се виждала и посред деня. Понякога се скривала, после отново се показвала. Понякога спирала, после отново тръгвала и водела влъхвите към пещерата.

Vitleemska zvezda 02Тази чудна звезда се е превърнала в символ на празника Рождество Христово. В нея ние виждаме надежда, мир, любов, топлина. Бог, по великата Си милост, никога не ни забравя и ни води и огрява пътя към нашето спасение.

 В дните на подготовка за посрещане на празника децата с радост украсяват дома, а също и класната стая. Ето едно предложение за изработване на Витлеемска звезда от картон и паети.

Разпечатайте шаблона за звездата или начертайте свой. Изкопирайте го върху тъмно син картон. Начертайте с лепило С 200 дебели линии, върху които да редите паетите. Лепилото трябва да е много, но това, което е в повече, изсъхва и става безцветно.

Накрая с игла и конец се промушва връвчица.