Интелектуална игра 5

Posted in Работилница.

Проверете своите знания, като решите следните задачи. С тях трябваше да се справят участниците в Интелектуалната игра на детския спортен празник, проведен на 1-ви юни 2021 година в Баткунския манастир.

Intelektualna igra 2021 1Intelektualna igra 2021 2