kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Малка книжка Библия

Posted in Работилница.

11

Децата с интерес слушат историите за Сътворението на света, за първите хора, за Ной и Вавилонската кула. Те вече знаят и много за живота и делото на Иисус Христос - за Неговото раждане, Кръщение, Възкресение. С чистите си сърца се доверяват на нашите думи - думи на възрастни, на родители или учители. По някой път само възкликват простичко и добронамерено - откъде знаете толкова много? И ние отново им разказваме за светата Библия.

10Този път обаче можем да направим още нещо - да изработим малка книжка Библия. Първо трябва да разпечатаме готовата корица или сами да я нарисуваме. Задължително ще я украсим, защото това не е обикновена книга. А вътре ще сложим две листчета, на които ще запишем някои от разказите от Свещената история, които вече знаем. Накрая ще ги подредим, ще телбодираме и детската Библия е готова.

 На първото листче ще запишем:

    Стар завет

1. Сътворението на света
2. Първите хора
3. Големият потоп15-
4. Вавилонската кула
5. Десетте Божии заповеди

На второто листче:

    Нов завет

1. Рождество Христово
2. Кръщение Господне
3. Преображение Господне
4. Цветница
5. Възкресение Христово

Така, дори накратичко изброени, библейските разкази се подреждат в детските представи. Разграничават се събитията от Стария и Новия завет и най-важното - децата запомнят, че именно Библията е източникът на знанията ни за Бога. Тя съдържа словото Божие, Божието Откровение към хората. Той Сам ни се разкрива, обръща се към нас, води ни и ни напътства, а това е запечатано в Книгата на книгите чрез ръцете на боговдръхновените писатели.

Тази малка книжка е подходяща за третокласниците, които изучават Религия в училище. Те за първи път учат за Библията и събитията от Стария завет, а от вече изучените празниците имат познания за живота на Христос, разказан ни в Новия завет.