kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Християнската любов празнува всеки ден!

Posted in Работилница.

01Някои казват, че февруари е месец на любовта. А ние християните не чакаме някой месец или дата. За нас любовта е сърцевината на всички добродетели и й отдаваме нужното внимание всеки ден. Сам Господ Иисус Христос ни заръчва: "По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако любов имате помежду си." (Евангелие от Йоан 13:35)

За да припомнят нашия християнски дълг да обичаме, учениците от 6-и клас на ОУ "Св. Климент Охридски" гр. Пазарджик изработиха табло с Химна на любовта на свети апостол Павел:

11"...Любовта е дълготърпелива, пълна с благост, любовта не завижда, любовта се не превъзнася, не се гордее, не безчинствува, не дири своето, не се сърди, зло не мисли, на неправда се не радва, а се радва на истина; всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява." (Из Първо послание на св. ап. Павел до Коринтяни 1:4-7)

Сърцето изработиха от намачкани червени салфетки, които залепиха върху основа от картон. Буквите изрязаха от стар календар, за да носят необходимото послание. Текста на Химна разпечатаха в много светло сиво, за да им помогне при красивото изписване с цветни флумастери.