kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ !

Posted in Поучения.

Христос възкръсна от мъртвите, със смъртта си смъртта победи  и на тия, които са в гробовете, живот дари! 

Чрез Възкресението Бог и човека се примириха, милостта и истината се срещнаха, правдата и мирът се целунаха / Пс.84:11/. „Светият, Истинният, Оня, Който има ключа Давидов” /Откр. 3:7/ откри за вярващите заключените от греховете на прародителите двери на рая и съпроводен от сонма на изкупените влезе в самото небе :Евр. 9-24/. „ Изкупени са всички праведници, които смъртта била погълнала, след което всеки праведник, казал:

„Де ти е, смърте жилото? Да ти е, аде, победата” Нас ни изкупи Първопобедителят”.

/Свети Кирил Йерусалимски/

 

А самото Възкресение станало така:

В нощта след погребението на Христос, след като гробът бил запечатан и била поставена стража да го пази, станал голям трус. Ангел Господен слязъл от небето, отвалил камъка от входа на гроба.Виждайки това стражите, обхванати от страх, се разтреперили и станали като мъртви. А когато жените-мироносци дошли рано на гроба, за да помажат тялото на Господа с благоуханни масла според обичая, ангелът им казал: „Не бойте се! Зная, че търсите разпнатия Иисус. Той възкръсна от мъртвите, както ви бе казал. Дойдете и вижте мястото, гдето бе положен. Идете скоро, та обадете на учениците му, че Той възкръсна от мъртвите! /Мат. 28:1-9/.

А когато отивали да обадят на апостолите, възкръсналият Христос ги срещнал и казал” „Радвайте се!”.

В продължение на четиридесет дни до деня на Възнесението Си на небето, Възкръсналият Господ многократно се явявал на учениците Си и им говорил за Царството Божие. /Деян. 1:3/

Възкресението на Господ Иисус е най-забележителното събитие в мироспасителната история. То е основа на вярата в Христа. Защото, ако Христос не е възкръснал, празна е вярата ни. /1 Кор. 15-17/

При това Възкресението на Христа е засвидетелствано от очевидците на Възкръсналия Господ и свидетелството им е запечатано със собствената им кръв. То е победа на живота над смъртта, тържество на правдата над неправдата и завършек на изкупителното дело на Богочовека Господ Иисус Христос, Комуто да бъде чест и слава вовеки веков! Амин!