kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Неделя на св. жени - мироносиците - Трета неделя след Пасха

Posted in Поучения.

"Вие търсите Иисуса Назарееца, разпнатия; Той възкръсна, няма Го тук"

(Иоан. 20:29).

 

Благочестиви християни, и днес ще поменем Христовите страдания, които ни донасят духовно веселие, като мислим, че Той ги претърпя доброволно, за да ни избави от Адамовото осъждане, и възкръсна, за да ни увери, че ще възкреси всички ни в последния ден. Отиде в ада и избави оттам всички праведни души. Обнови ни с радост и ни направи наследници на Небесното царство, и сега ни утешава, както утешил мироносиците край гроба, за което ще чуете сега ясно от днешното свето Евангелие.

ОТ МАРКО, ЗАЧАЛО 71

"В онова време дойде Иосиф Ариматейски, виден член от съвета, който и сам очакваше царството Божие, дръзна, та влезе при Пилата, и измоли тялото Иисусово. Пилат се почуди, че Той вече е умрял; и, като повика стотника, попита го: дали отдавна е умрял? И като узна от стотника, даде тялото Иосифу. А Иосиф, като купи плащаницата, сне Го, па Го обви в плащаницата и положи в гроб, изсечен в скала; и привали камък върху вратата гробни. А Мария Магдалина и Мария Иосиева гледаха, де Го полагат. След като мина събота, Мария Магдалина, Мария Иаковова и Саломия купиха аромати, за да дойдат и Го помажат. И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано, след изгрев-слънце, и говореха помежду си: кой ли ще ни отвали камъка от вратата гробни? И като погледнаха, виждат, че камъкът е отвален: а той беше много голям. Като влязоха в гроба, видяха един момък, облечен в бяла дреха, да седи отдясно; и много се уплашиха. А той им казва: не се плашете. Вие търсите Иисуса Назарееца, разпнатия; Той възкръсна, няма Го тук. Ето мястото, дето бе положен. Но идете, обадете на учениците Му и на Петра, че Той ви преваря в Галилея; там ще Го видите, както ви бе казал. И като излязоха скоро, побягнаха от гроба; тях ги обхвана трепет и ужас, и никому нищо не казаха, понеже се бояха".

ТЪЛКУВАНИЕ

Днешният благообразен Иосиф, който погребал безгрешното Христово тяло, бил богат евреин и съветник във висшия иудейски съвет, вярвал, че Христос е истинският Бог и добре спазвал Божия закон. Бил таен Христов ученик и затова послужил на Неговото погребение. Защото, когато евреите убили Христос и апостолите се разбягали, тогава Иосиф, тайният Христов ученик, отишъл при Пилат, помолил му се и рекъл: “О, Пилате, държавни управителю, дай ми тялото на разпнатия Иисус, дай ми тялото, което се роди безсеменно от Мария и ходи по морето като по суша, дай ми тялото, о, Пилате, което изцери толкова болести и съживи починали, а сега несправедливо го разпнахме и убихме между двама разбойници, за което слънцето скри светлината си, земята се разтресе, скалите се разпукаха и много починали се съживиха, дай ми това голо тяло да го покрия с пръст”. Тогава Пилат се умилил и му станало жално и като попитал стотника, който пазел край кръста, научил от него, че Христос е умрял. Пилат се учудил как така е умрял толкова бързо ­ за три часа; защото другите разпнати умирали по-бавно. Тогава Пилат, като получил потвърждение от стотника, дал Христовото тяло на Иосиф. А Иосиф купил ленена плащаница, свалил Христовото тяло от кръста и като го помазал с мирото, донесено от Никодим ­ също таен Христов ученик, двамата го обвили в плащаницата и го погребали според еврейския обичай. Мирото, с което помазали Христа, е толкова силно залепващо, че каквото се залепи за него, не може вече да се отлепи. Всичко това било по Божий промисъл, та, като възкръсне Христос, евреите да не кажат, че апостолите са го откраднали; защото, ако го бяха откраднали, как можеха да се бавят там, за да отлепят плащаницата, при положение че сто войници пазели край гроба? Но Христос Сам възкръсна с божествената Си власт и остави плащаницата в гроба за свидетелство. Затова Христос бе погребан в нов гроб, а не в използван, за да не кажат евреите, че друг е възкръснал. Богаташи и началници, вижте днешния началник Иосиф и вземете добродетелен пример от него. Вижте какво направи той заради любовта си към Христа, макар да бе толкова богат и пръв (по длъжност) в еврейския съвет, пак не се уплаши, че ще го изгонят от съвета и ще изгуби славата си, като поиска Христовото тяло, а си каза: “Дори да изгубя и славата, и честта си, и да претърпя смърт, пак не се връщам, само и само да погреба Христовото тяло”. Вижте каква любов и вяра! Искал да умре за доброто, само и само да не се върне, а да погребе Христовото тяло. И като го погребал там с Никодим, тогава Мария Магдалина, Мария, майката на Христос, Саломия, майката на Иоан Богослов, когато апостолите се били разбягали от страх, останали и видели къде погребали Христовото тяло. И на сутринта купили хубаво миро и отишли рано на гроба да помажат Христа, за да мирише на хубаво и да не изгнива, но като дошли при гроба, не Го намерили, видели само един ангел, който им казал: “Не бойте се. Знам, че търсите разпнатия Иисус, но Той възкръсна. Идете да кажете на апостолите и на Петър, че Той ще ги изпревари в Галилея, там ще Го видят, както им е казал”. Ангелът казал да кажат и на Петър да не плаче за това, че се е отрекъл три пъти от Христа, а да се утеши, защото Бог ще му прости. Вижте тук Божия промисъл, защото както първото проклятие по отношение на света се яви чрез жената Ева, така и първата радост се яви сега на света чрез жените мироносици.

ПОУЧЕНИЕ

Като истински християни всички трябва да знаем това, и каквото чуваме от Евангелието, трябва не само да го помним, но и да го проповядваме на другите хора, така че всички да знаят как Христос умря и възкръсна, за да ни подари Небесното царство, стига само да Му угодим с покаяние и изповед. Христос отвори Небесното Царство с големи страдания, а от нас иска само сърдечно покаяние, което ясно се вижда от град Ниневия, защото, когато всички се покаяли и оставили злините си, тогава и Бог приел покаянието им и простил съгрешението им. Бог е справедлив, защото за доброто милва и прощава, а за злото наказва и предава човека в ръцете на враговете, за да се покае. Както казва пророк Иеремия: “Понеже разгневихте Бога и потъпкахте Негови закон, затова и Той ви предаде на враговете ви ­ да ви мъчат, да ви бият, да ви заробват”. Ето, ясно виждате как и днес греховете ни ни мъчат, както измъчваха Адам, когато съгреши. Затова трябва да знаем, че щом ни сполети някоя беда, тя идва по справедливия Божи съд за нашите грехове. Понеже е справедлив, Бог плаща всекиму според делата му. Каквото направи човек, това и получава от Бога; защото ние притежаваме собствена воля и доброто и злото са в нашите ръце. Кой каквото иска, това прави. Всички знаем, че съгрешението не е добро нещо. Но тъй като сме човеци със слабо естество и поради това много пъти съгрешаваме, не бива да се отчайваме, а трябва да се каем сърдечно и да се молим на Бога с умиление. Защото Бог е милостив ­ като види чистото ни покаяние, и греховете ни ще прости и от всичките ни врагове ще ни избави, и Небесното царство ще ни подари, където непрестанно ще Го славим с Отца и Светия Дух сега и винаги, и във вечните векове, амин.

Свети Софроний, Епископ Врачански

„Поучително Евангелие“
Славянобългарски манастир „Св. вмчк Георги Зограф“, Света Гора, Атон, 2007 г.