kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

АКАТИСТ НА СВ. НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ

Posted in Поучения.

МОЛИТВА
"О всесвети Николае, преизряден угоднико
Господен,горещ застъпнико за нас и навсякъде
в скърбите ни бърз помощнико! 
Помогни на мене, грешния и унилия в сегашния живот,
измоли от Господа Бога да ми дарува прошка на всички
мои грехове, които съм извършил от детство досега през
целия си живот с дела, с думи и с мисли и с всички мои чувства.
И при излизането на душата ми от тялото помогни на мен, окаяния, измоли от Господа Бога Създателя на всичко сътворено да ме избави от въздушните митарства и от вечното мъчение, та винаги да прославям Отца и Сина и Светия Дух, и твоето милостиво застъпничество, сега и винаги и во веки веков. Амин.

Кондак 1, глас 8
Непобедими чудотворецо и пречуден Христов угодниче, който изливаш върху целия свят драгоценно миро на милост и неизчерпаемо море от чудеса: с любов те възхвалявам, светителю Николае! А понеже имаш дръзновение пред Господа, избави ме от всякакви беди, та да ти викам: Радвай се, Николае, велики чудотворецо!

Икос 1
Ангел по образ, а по естество —земен жител: такъв те показа Създателят на всичко сътворено; понеже, като предвид`я доброплодната хубост на душата ти, преблажени Николае, Той всички научи да ти пеят така:
Радвай се ти, който от майчината си утроба бе очистен.
Радвай се ти, който докрай бе осветен.
Радвай се ти, който с рождението си родителите удиви.
Радвай се ти, който веднага след това душевна сила прояви.
Радвай се, на обещаната земя градина.
Радвай се, цвете, от Бога засадено.
Радвай се, на лозето Христово добродетелна лоза.
Радвай се, дърво чудородно на Иисусовия рай.
Радвай се, лилия, поникнала от рая.
Радвай се, миро, на Христа благоухаещо.
Радвай се, защото риданието погасяш.
Радвай се, защото радостта донасяш.
Радвай се, Николае, велики чудотворецо!


Кондак 2.

Виждаме изливащото се от тебе миро, богомъдрий, и душите и телата ни се просвещават; и разбираме, че от теб извира миро животворно, Николае —понеже с чудеса като с води, извиращи от Божията благодат, ти напояваш вярно пеещите Богу: алилуя!

Икос 2.
За вразумяването на изгубилите мъдростта за Пресветата Троица ти дойде в Никея заедно със светите отци като поборник, изповядващ православната ни вяра —ти изповяда Сина равен на Отца, вечно единосъщен и еднакъв по власт на Отца, а обезумелия Арий ти изобличи; затова верните се научиха да те възпяват тъй:
Радвай се, на благочестието стълб велик.
Радвай се, град, гдето защита верните намират.
Радвай се, на Православието крепост яка.
Радвай се, на Пресветата Троица прескъп съсъд и похвала.
Радвай се ти, който Сина равен по чест на Отца проповядва.
Радвай се ти, който развилнелия се Арий прогони от събора на светците.
Радвай се, отче, на отците славна красота.
Радвай се, на всички богомъдри премъдро украшение.
Радвай се ти, който огнени слова изричаше.
Радвай се ти, който добре пасеше стадото си.
Радвай се, защото чрез тебе вярата се утвърждава.
Радвай се, защото чрез тебе ереста се побеждава.
Радвай се, Николае, велики чудотворецо!

Кондак 3.
Със силата, дадена ти свише, ти отнемаше всяка сълза от лицата на страдащите люто, отче богоносни Николае —ти бе за гладните питател, за плаващите в далечните моря изкусен кормчия, за боледуващите изцелител и помощник във всичко се яви на викащите към Бога: алилуя!

Икос 3.
Наистина не от земята, а от небето трябваше да те възпеят в песен, отче Николае, понеже как някой от хората може да проповядва величието на светостта ти? Но от любов към тебе победени, ние ти пеем тъй:
Радвай се, образец на агънцата и пастирите.
Радвай се, светло очистилище на нравите.
Радвай се, вместилище на велики добродетели.
Радвай се, чисто и скъпоценно жилище на светостта.
Радвай се, светило всесветло и от всички обичано.
Радвай се, светлина златозарна и непорочна.
Радвай се, на ангелите достоен събеседник.
Радвай се, добър наставник на човеците.
Радвай се, правило на благочестивата вяра.
Радвай се, образец на кротостта духовна.
Радвай се, защото ни избавяш от телесни страсти.
Радвай се, защото ни изпълваш със сладости духовни.
Радвай се, Николае, велики чудотворецо!

Кондак 4.
Буря от недоумения смущава ума ми: как да възпея чудесата ти достойно, о блажени Николае? Никой от земните не може да ги изброи, дори и множество езици да би имал и да би желал да ги издума. Но дръзваме да пеем на прославения дивно в тебе Бог: алилуя!

Икос 4.
Слушаха, блажени Николае, земи и близки и далечни за великите ти чудеса, как ти по въздуха летиш на благодатни и бързи криле, за да помогнеш на изпадналите в беда, като избавяш скоро всички, що така ти пеят:
Радвай се ти, който ни избавяш от печал.
Радвай се ти, който ни даряваш благодат.
Радвай се ти, който ненадейните злини прокуждаш.
Радвай се ти, който скоро донасяш жадуваните добрини.
Радвай се, бърз утешителю на намиращите се в беда.
Радвай се, страшен отмъстителю на оскърбителите.
Радвай се, от Бога изляно море от чудеса.
Радвай се, скрижал на Христовия закон, написана от Бога.
Радвай се, крепка опора за ставане на падналите.
Радвай се, твърда подкрепа на стоящите право.
Радвай се, защото чрез тебе всяка лъжа се разобличава.
Радвай се, защото чрез тебе всяка истина се изпълнява.
Радвай се, Николае, велики чудотворецо!

Кондак 5.
Звезда от Бога пратена яви се ти, която сочи пътя на плаващите по морето бурно, когато бе надвиснала над тях смърт неизбежна, ако не беше се застъпил за призоваващите те на помощ, Николае свети чудотворецо! Вече безсрамно летяха бесовете и искаха да потопят кораба, но ти им забрани и ги прогони, а верните научи да пеят на Бога, Който чрез тебе ги спаси: алилуя!

Икос 5.
Девойките, поради крайна бедност приготвяни за скверно съжителство, видяха твоето велико милосърдие към сиромасите, о преблажени отче Николае, когато през нощта ти тайно подари на техния стар баща три вързопчета със злато и така избави нещо и дъщерите му от грехопадение. Затова от всички слушаш тази песен:
Радвай се, съкровище на милост превелика.
Радвай се, оръдие на промисъла Божий за човеците.
Радвай се, храна и отрада за прибягващите към тебе.
Радвай се, не свърващ хляб за гладните.
Радвай се, богатство дадено от Бога за страдащите в бедност на земята.
Радвай се ти, който скоро изправяш на нозе сиромасите.
Радвай се ти, който скоро чуваш молитвата на нищите.
Радвай се ти, който с обич се грижиш за скърбящите.
Радвай се, непорочен сватовник на трите девойки.
Радвай се, усърден пазителю на целомъдрието.
Радвай се, надежда на отчаяните.
Радвай се, наслада на целия свят.
Радвай се, Николае, велики чудотворецо!

Кондак 6.
Целият свят проповядва, че ти, преблажени Николае, си бърз застъпник в бедите, затуй, че много пъти в миг ти преварваш и скоро помагаш на пътешестващите по земята и на плаващите по морето, но пази от всяко зло и ония, които викат към Бога: алилуя!

Икос 6.
Със светлината на живота ти осия воеводите, донасяйки им избавление, когато бяха осъдени несправедливо да умрат и те зовяха, добри пастирю Николае; тогава ти се яви насън на царя, заплаши го и му заповяда да ги пусне невредими. Затова с тях и ние с благодарност ти пеем:
Радвай се ти, който помагаш на призоваващите те горещо.
Радвай се ти, който ни избавяш от несправедлива смърт.
Радвай се ти, който ни пазиш от лъжовна клевета.
Радвай се ти, който разтуряш замислите подли.
Радвай се ти, който разкъсваш като паяжина лъжата.
Радвай се ти, който възвисяваш истината славно.
Радвай се ти, който невинните развързваш от окови.
Радвай се ти, който и мъртъвците съживяваш.
Радвай се ти, чрез който правдата възтържествува.
Радвай се ти, чрез който неправдата бива посрамена.
Радвай се ти, който невинните от меч избавяш.
Радвай се ти, чрез когото на светлината пак се радват те.
Радвай се, Николае, велики чудотворецо!

Кондак 7.
Като поиска да разсееш богохулното злосмрадие на ереста, ти, Николае, се яви наистина тайнствено и благоуханно миро: докле пасеше паството Мирейско, ти изпълни целия свят с благодатното си миро; затуй и от нас прогони богоомразното зловоние греховно, та богоугодно да викаме на Бога: алилуя!

Икос 7.
Познаваме те като нови Ной, наставник на спасителния Ковчег, отче свети Николае, който с напътствието си прогонваш бурите на всички зли дела и тишина божествена донасяш на ония, които пеят ти така:
Радвай се, тихо пристанище за люшканите в буря.
Радвай се, несъмнена пристан за потъващите.
Радвай се, добър кормчия за плаващите сред морята.
Радвай се ти, който възпираш страшните морски вълнения.
Радвай се ти, който превеждаш през вихрите бедстващите.
Радвай се ти, който стопляш мръзнещите.
Радвай се, сияние, което отпъжда мрака на скърбите.
Радвай се, светило, което просветлява всички земни краища.
Радвай се ти, който избавяш от бездната греховна хората.
Радвай се ти, който хвърляш сатаната в пропастта на ада.
Радвай се, защото чрез тебе дръзновено призоваваме великото Божие милосърдие.
Радвай се, защото чрез тебе се избавяме от гневния потоп и с Бога мир намираме.
Радвай се, Николае, велики чудотворецо!

Кондак 8.
Необяснимо чудо се явява твоят храм свещен, о блажени Николае, за идващите в него: когато и малка молитва принесем в нея, намираме изцеление от големи недъзи, стига само да се надяваме на теб след Бога, като пеем вярно: алилуя!

Икос 8.
На всички си помощник истински, о богоносни Николае, и си събрал всички при себе си като освободител, питател и целител бърз на всеки земен жител, като подбуждаш към възхвала всички нас, та да ти пеем тъй:
Радвай се, извор на всевъзможни изцеления.
Радвай се, помощнико на люто страдащите.
Радвай се, заря, грееща на лутащите се в нощта греховна.
Радвай се, роса от небесата ръсена въз палените в зноя на теглата.
Радвай се ти, който добре нареждаш изпадналите в нужда.
Радвай се ти, който на просещите приготвяш изобилие.
Радвай се ти, който много пъти молитвите преварваш.
Радвай се ти, който на беловласите даряваш нови сили.
Радвай се ти, който изобличаваш мнозина, отклонили се от истинния път.
Радвай се, верен служителю на Божиите тайнства.
Радвай се, защото с твоя помощ завистта потъпкваме.
Радвай се, понеже с твоя помощ благонравно променяме живота си.
Радвай се, Николае, велики чудотворецо!

Кондак 9.
Всяка болка утоли, велики наш застъпнико Николае, като размесиш благодатни изцеления, що вливат сладост в нашите души, сърцата веселят на всички, които с устрем дирят помощта ти, а на Бога пеят: алилуя!

Икос 9.
Ораторите суемъдри в нечестието им посрамени съзираме от тебе, о богомъдри отче Николае ―
хулника Арий, разкъсващ божествеността, и Савелий, който смеси Светата Троица, ти пребори, а нас в Православието утвърди. Затова така ти пеем:
Радвай се, щит защищаващ благочестието.
Радвай се, меч посичащ нечестието.
Радвай се, учителю на Божиите повеления.
Радвай се, изтребител на богопротивните учения.
Радвай се, стълба от Бога утвърдена, по която възлизаме на небесата.
Радвай се, покров от Бога сътворен, под който мнозина се запазват.
Радвай се ти, който немъдрите направи мъдри със словата си.
Радвай се ти, който със нрава си ленивите на труд подигна.
Радвай се, неугасим светлик на Божиите заповеди.
Радвай се, пресветъл лъч на Господните наредби.
Радвай се, защото с учението ти еретическите умове се съкрушават.
Радвай се, защото с твоя помощ верните със слава се удостояват.
Радвай се, Николае, велики чудотворецо!

Кондак 10.
Като поиска да спасиш душата си, ти покори плътта си на духа наистина, отче наш Николае ―
изпървом чрез мълчание и бран мисловна, а сетне към деянието добави богомислие, а с богомислието разум съвършен ти придоби, чрез който дръзновено с Бога и с ангелите беседваше и винаги пееше: алилуя!

Икос 10

Крепост си ти, о преблажений, за възхваляващите чудесата ти и за всички прибягващи към твоето застъпничество; затуй и нас, бедните на добродетели, избавяй от нищета, от бедствия, от болести и от тегла многоразлични, понеже пеем ти с любов така:

Радвай се ти, който ни спасяваш от вечната бедност.
Радвай се ти, който ни даряваш трайно богатство.
Радвай се, нетленна храна за гладните за правдата.
Радвай се, питие неизчерпаемо за жадните за живот.
Радвай се ти, който ни пазиш от размирици и от войни.
Радвай се ти, който освобождаваш от вериги и от плен.
Радвай се, застъпнико преславен всред бедите.
Радвай се, защитнико велик всред бедствията.
Радвай се ти, който мнозина си спасил от гибел.
Радвай се ти, който безбройни люде си опазил от вреда.
Радвай се, защото с твоя помощ грешниците от люта смърт се отървават.
Радвай се, защото с твоя помощ каещите се вечен живот получават.
Радвай се, Николае, велики чудотворецо!

Кондак 11.
Песнословие на Пресветата Троица повече от други ти, преблажени Николае, си принесъл с ум, със слово и с дела ―„с много изпитване ти си изяснил православните закони, наставяйки ни с вяра, надежда и любов да възпяваме Единия в Троица Бог: алилуя!

Икос 11.
Светозарен лъч неугасим над тънещите в житейския мрак: такъв те виждаме, избрани от Бога отче Николае ―„заедно с невеществените светли ангели ти беседваш за несъздадената Троична Светлина и просвещаваш душите на верните, които ти пеят така:
Радвай се, озарение на Триипостасната Светлина.
Радвай се, зорнице на незалязващото Слънце.
Радвай се, свещ, от Божествения плам запалена.
Радвай се, понеже пламъка бесовски на нечестието ти си угасил.
Радвай се, на правоверието светла проповед.
Радвай се, сияние прекрасно на Евангелската светлина.
Радвай се, мълния, която пояжда ересите.
Радвай се, гръм, който хвърля съблазнителите в страх.
Радвай се, учителю на истинска разумност.
Радвай се, проявителю на тайнствата духовни.
Радвай се, понеже чрез тебе се потъпка поклонението пред творението.
Радвай се, понеже чрез тебе се научихме да се покланяме на Троичния Творец.
Радвай се, Николае, велики чудотворецо!

Кондак 12.
Като познаваме благодатта, дадена ти свише, с радост празнуваме по дълг твоята памет, преславни отче Николае, и прибягваме към твоето застъпничество от цяла душа; но като не можем да преброим преславните ти дела, по-многобройни и от морския пясък и от безчетните звезди, обзети от недоумение ние пеем Богу: алилуя!

Икос 12.
Възпявайки чудесата ти, възхваляваме те, всехвални Николае, защото в тебе Бог, прославян в Троица, бе прославен дивно; ала макар и да ти възнасяме премного песнопения духовни, съставени от все душа, о чудотворецо светий, ние не правим нищо равностойно на даровете на чудесата ти: на тях дивейки се, ти пеем тъй:
Радвай се, служителю на Царя на царуващите и Господа на господарите.
Радвай се, съжителю на Неговите служители небесни.
Радвай се ти, който на верните царе помагаш.
Радвай се ти, който християнския род възвисяваш.
Радвай се, съименнико на победата.
Радвай се, превъзходен венценосецо.
Радвай се, огледало на всички добродетели.
Радвай се, на всички прибягващи към теб закриа крепка.
Радвай се, наше всецяло упование след Бога и Богородица.
Радвай се, здраве на нашите тела и на душите ни спасение.
Радвай се, че с твоя помощ се спасяваме от вечна смърт.
Радвай се, че с твоя помощ получаваме живот безкраен.
Радвай се, Николае, велики чудотворецо!

Кондак 13.
О пресвети и пречудни отче Николае, утешение но всички скърбящи, приеми сегашното наше приношение и измоли от Господа с богоугодното си ходатайство да се избавим от геената, та с тебе да възпяваме: алилуя.
Този кондак се чете три пъти. След него отново:

Икос 1
Ангел по образ, а по естество —земен жител: такъв те показа Създателят на всичко сътворено; понеже, като предвид`я доброплодната хубост на душата ти, преблажени Николае, Той всички научи да ти пеят така:
Радвай се ти, който от майчината си утроба бе очистен.
Радвай се ти, който докрай бе осветен.
Радвай се ти, който с рождението си родителите удиви.
Радвай се ти, който веднага след това душевна сила прояви.
Радвай се, на обещаната земя градина.
Радвай се, цвете, от Бога засадено.
Радвай се, на лозето Христово добродетелна лоза.
Радвай се, дърво чудородно на Иисусовия рай.
Радвай се, лилия, поникнала от рая.
Радвай се, миро, на Христа благоухаещо.
Радвай се, защото риданието погасяш.
Радвай се, защото радостта донасяш.
Радвай се, Николае, велики чудотворецо!

Кондак 1.
Непобедими чудотворецо и пречуден Христов угодниче, който изливаш върху целия свят драгоценно миро на милост и неизчерпаемо море от чудеса: с любов те възхвалявам, светителю Николае! А понеже имаш дръзновение пред Господа, избави ме от всякакви беди, та да ти викам: Радвай се, Николае, велики чудотворецо!