kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Св. мъченици Кирик и Юлита

Posted in Поучения.

Св. мъченици Кирик и Юлита- честват се на 15 юли

Света Юлита произлизала от стар род на римски царе. Овдовяла на млади години, като имала само един тригодишен син Кирик. Тя живеела в гр. Икония (област Ликаония) и обикнала Христовата вяра. Своя син тя кръстила веднага след рождението му, а като станал на три години, го научила на вяра и молитва, доколкото едно дете на такава възраст може да възприеме.
Когато при Диоклетиан настанало гонение на християните и в Ликаонската област, Юлита взела тригодишния си син и с двете си верни слугини избягала в Селевкия. Когато започнали и тук да преследват християните, тя отишла в Килийския град Тарс. Но и тук не могла да се скрие и скоро била изведена със сина си на съд. Управителят я попитал за нейното име, род и отечество. Тя се нарекла само християнка. Управителят тогава и отнел сина и заповядал да я бият с волски жили. Детето жално гледало майка си, плачело и искало да се изтръгне из ръцете, които го държали. Управителят се опитал да го погали, но Кирик с висок глас извикал: "Аз съм християнин, пусни ме при мама!" И взел с ръчичките си да драска управителя, като отвръщал лице от него.
Озлобеният управител го блъснал от своето високо седалище. Кирик паднал надолу и удряйки главичката си по каменните стъпала, обагрил това място с кръвта си и предал Богу своята света и невинна душа. Виждайки как Кирик пострадал преди нея, св. Юлита се изпълнила с духовна радост, и поблагодарила на Бога за това,че нейният син се удостоил с мъченически венец в името на Христа. След много мъки и Юлита била посечена с меч. Това станало в 304 година.
Телата на пострадалите за Христа майка и дете били хвърлени без погребение,за да бъдат изядени от зверове. Но двете слугини през нощта ги взели и ги погребали. Едната от тях доживяла възцаряването на Константин Велики,който разрешил изповядването на християнството. Тя показала на вярващите мястото, където били погребани мъчениците и разказала за тяхното мъченичество. Мощите на светците били намерени нетленни. И до днес те са чудотворни. Част от тези мощи се намира в Охрид, в църквата "Св. Богородица".
Свети Кирик и Юлита, бъдете бързи застъпници на ония, които ви се молят!

из Жития на светиите

Икос 6

Възсияли сте като две светозарни звезди и с Божествената благодат прогонвате всяко униние и печал, свети мъченици, на всяко място, където се почита вашата памет и където верните ви прославят с такъв зов:
Радвайте се, ангелонравни човеци!
Радвайте се, таинници на Трисветлото Божество!
Радвайте се, два чудоточни кипариса на Иисусовия рай! Радвайте се, похвала на Православната Църква!
Радвайте се, облечени в одеждата на благодатно нетление! Радвайте се, препоясани със силата на много чудеса!
Радвайте се, граждани на прекрасния Небесен Сион! Радвайте се, укрепили се в умното разумение на волята Божия!
Радвайте се, упокоени в Пресветлата Светлина на Пресвета Троица!
Радвайте се, благоухаещи цветове на нетлението!
Радвайте се, свети Кирик и Юлита, бързи застъпници на ония, които ви се молят!