kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Св.Панталеймон,

Posted in Поучения.

Св.Панталеймон,закрилник на лекарите 
и акушерките - чества се на 27 юли

Св.Пантелеймон е от Никомедия (днес Измит),живял по време на управлението на римския император Максимиан Херкулий. Бил син на сенатора Евстрогий,който бил езичник.Майка му била християнка,но починала рано и той бил възпитан като езичник от баща си.Учил медицина при известния за времето си лекар Ефросин и станал придворен лекар. Християнският свещеник Ермолай го посветил в Христовата вяра.След като възкресил мъртво дете ухапано от змия след молитва към Бога,той повярвал с цялата си душа и бил кръстен от Ермолай като приел новото си име Пантелеймон ("всемилостив"). Просветил и обърнал към вярата и баща си.Пантелеймон станал известен лекар,който имал чудотворна сила да изцерява всяка болест,дадена му от Бога. 
След смъртта на баща си раздал наследството си на бедни, посещавал затворници, болни, нещастни и им помагал. Господ му дал чудотворна сила да лекува всяка болест. Нито един нещастен не си отивал от него, без да получи облекчение и помощ. Това възбудило завист у другите лекари и те търсели случай да му напакостят.Като го проследили видели,че Панталеймон тайно посещава тъмниците със затворени много християни там и ги лекува и казали за това на император Максимиан. Пантелеймон могъл лесно да се досети, каква участ го очаква.За да докаже на царя лъжливостта на боговете, Пантелеймон предложил да донесат един безнадеждно болен и да повикат жреците и те да помолят своите богове да го изцерят. Езическите жреци напразно молили боговете за болния. Но когато Пантелеймон призовал над болния името на Господ Иисус Христос, той веднага оздравял.Езическите жреци настроили императора против Панталеймон и той заповядал да го подложат на мъчения.Извели го извън града и го пуснали при разярени зверове,за да го разкъсат.Зверовете обаче били като кротки агнета и нищо не му навредили.Попитали го кой го е научил да прави магии и той казал,че учителя му Ермолай го е научил не на магии,а да прави чудеса с Божията 
сила.Заловили Ермолай и учениците му Ермил и Ермократ и ги посекли с меч,а Панталеймон обезглавили. Християните с благоговение погребали тялото му. Те описали живота и смъртта на мъченика и пратили на св. църкви повествованието, за да почитат вечно паметта на св. Пантелеймон. Това станало в 305 г.
В Светогорския руски манастир "Св. Пантелеймон" се пази част от мощите на св. Пантелеймон. (Виж Света Гора и светогорските манастири).

Св.лечителю Панталеймоне,изцели нашите телесни и духовни немощи!

Подбрано от Житията на светиите 

МОЛИТВА КЪМ СВ. ВМЧК ПАНТЕЛЕЙМОН

Свети великомъчениче и целителю Пантелеймоне! Моли Бога за нас и не допускай да останат в нас болестите, от които боледуваме с душа и тяло! Изцели ни от тези язви и струпеи, които са ни причинени от нашите страсти. Боледуваме от леност и разслабеност – изцели ни. Боледуваме от влечение и привързаност към земните предмети – изцели ни. Боледуваме, о свети Пантелеймоне! Боледуваме от забрава: за делото на спасението, за нашите грехове и немощи, за нашите задължения – изцели ни. Боледуваме от злопаметство, гневливост, ненавист – изцели ни, о целителю Свето-Атонски и вселенски. Боледуваме от завист, гордост, надменност, превъзнасяне, при цялата ни оскъдица и непотребност – изцели ни. Боледуваме от много и различни пристъп на плътоугодие: чревоугодие, невъздържаност, сластолюбие – изцели ни. Боледуваме от сънливост, многословие, празнословие, осъдителност – изцели ни, о свети Пантелеймоне! Болят ни очите от греховни взирания, болят ни ушите от слушане на пустословия, злоречия, клевети – изцели ни. Болят ни ръцете неразположени да се издигат за молитва и да подават милостиня – изцели ни. Болят ни краката от нежелание бързо да отиват в храма Господен – изцели ни. Боли ни, твърде ни боли нашият език, нашите уста: от пустословие, празнословие, злоречие, отвращавайки се от молитвословие и славословие, или произнасяйки ги небрежно, разсеяно, без внимание, без разбиране – изцели ни, о милостиве! Боледуваме от главата до петите: боледува в нас разума с несхватливост, неразумност и безумие; боледува в нас волята, отвращаваща се от свети занимания и стремяща се към дела вредни и богопротивни; боледува в нас паметта, забравяща нашите прегрешения и задържаща в себе си съгрешенията и оскърбленията на ближните ни; боледува в нас въображението, не умеейки и не желаейки живо да ни представи нашата смърт, вечната мъка на грешните, благата на Царството Небесно, Божия гняв, кръстните страдания Христови, Неговото разпятие – изцели ни, о свети Пантелеймоне! Всичко в нас боледува. Изнемогва и нашата душа с всичките и сили и способности. Изнемогва и тялото ни с всички негови членове.. Изцели ни, о свети Пантелеймоне, Целителю безвъзмездни и любвеобилни Лечителю, слуга на Пресвета Богородица, и не оставяй нашето окаянство в недъзи и немощи: та изцелявайки се с твоята благодат, да прославяме Пресветата Троица, Отца и Сина и Светия Дух. Амин.