kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

СВЕТИ МЪЧЕНИК ФАНУРИЙ - АКАТИСТ

Posted in Поучения.

 
 Стълб на света и неустрашим войн Христов узнаваме днес в тебе ние, вярващите, преславни мъчениче Фанурие! Защото Всевишният Христос Господ те показа светилник на Своята църква, за да ти викаме:
 
Радвай се, Фанурие, велики чудотворче!
 
Икос 1
   Достигнал си края на твоите стремежи, като си достигнал напоследък това, което е преславно, като си се удостоил със светлина, с която сега просвещаваш всички, които те възхваляват, Фанурие, и разкриваш скритото като, че ли е налице, мъчениче! Заради това възхваляваме твоята преславна икона, виждайки в нея, като в огледало, твоите страшни мъчения и ти викаме:
   Радвай се ти,  който си пострадал за Христа!
   Радвай се ти, че си бил мъчен от тираните!
   Радвай се ти, неустрашим войне Христов!
   Радвай се, че си утвърдил вярата!
   Радвай се, че си придобил мъченически венец!
   Радвай се, че си заедно с ангелите!
   Радвай се, губителю на дяволските пълчища!
   Радвай се, светъл фар на света!
   Радвай се, непресъхващ извор на чудеса!
   Радвай се, носителю на светлина!
   Радвай се,  бързи помощниче!
   Радвай се, свети Фанурие, велики чудотворче!
Кондак 2
Твоят свят живот, дълги години неизвестен, благовременно явен от Всеведеца Господ, славни Фанурие! Защото намерената в Родос твоя икона посочи на човеците, кой си бил ти, мъчениче. Заради това викаме на Господа, Който не забравя да даде разплата: Алилуя!
Икос 2
   Учудиха се всички, преславне, като видяха изобразени върху честната ти икона твоите преславни страдания, преди това неизвестни на никого. Заради това ти издигнаха и ти украсиха храм, в които възхваляваме Прославилия те с множество чудеса и дарове и ти викаме:
   Радвай се ти, който си бил пострадал като Стефан!
   Радвай се, че си бил пребит с камъни!
   Радвай се, истинно говореща уста!
   Радвай се, носителю на мироносно кадило!
   Радвай се, прогонителю на тъмнината!
   Радвай се, че си защитил вярата!
   Радвай се , че си приел дара на чудесата!
   Радвай се, че си освободил свещениците!
   Радвай се, утешителю на страдащите!
   Радвай се, освободителю на поробените!
   Радвай се, застъпниче на вярващите!
   Радвай се, свети Фанурие, велики чудотворче!
 Кондак 3
Чухме, Фанурие, за твоите чудеса и се ужасихме. Обхванати от радост и трепет, не знаем, какво да изречем. Но ти с горещите си молитви към Господа просвети ума ни да разберем великата Му сила, която показа в тебе, и да викаме:  Алилуя!
Икос 3
 
Неизвестният Родос, който славно се прослави,  като те намери, мъчениче, като благоуханна роза, се радва на благоуханието на твоите чудеса, Фанурие преславни, и прибягва под твоя покров. Като се покланяме благоговейно на образа на твоята икона, на знаците на твоите чудеса, които Господ ти е дарил, викаме ти:
 
   Радвай се ти, който си бил от тираните бичуван!
   Радвай се, че не си бил победен от езичниците!
   Радвай се , че не си се побоял от мъченията!
   Радвай се, че си обичал Христа!
   Радвай се, че доказа верността си чрез мъки!
   Радвай се, който от Него прие венци!
   Радвай се, подкрепителю на вярващите!
   Радвай се, надеждо на смирените!
   Радвай се, чудни небожителю!
   Радвай се, светилник светъл на земята!
   Радвай се, свети Фанурие, велики чудотворче!
Кондак 4
"Защо с ласкателства бързаш да приспиш ревността на душата ми и любовта ми към Бога? Защото и косъм от главата ми не ще можеш да докоснеш. А за Господа те са преброени, а ти ще свършиш в страшни мъки и болки" – каза Фанурий на тирана, викайки:  Алилуия!
Икос 4
С какви песни да се доближим до този, който се издига над всяка хвалебна песен? С какви похвални венци да увенчаем главата на този, чиято душа Ангели от небесата са украсили с небесна корона? Заради това с препълнени от умиление души на Фанурия, като на великомъченик викаме:
 
   Радвай се, че от тираните си бил осмиван!
   Радвай се, че жив си бил прободен!
   Радвай се, блажени, с красива душа!
   Радвай се, че във всичко си ни за полза!
   Радвай се, хвало на църквата и на света!
   Радвай се ти, който, устраши агаряните!
   Радвай се, че укроти тяхната злоба!
   Радвай се, помощ в тежки беди!
   Радвай се, пристанище на моето избавление!
   Радвай се, топли помощниче на бедните!
   Радвай се, наш горещ застъпниче!
   Радвай се, Фанурие, велики чудотворче!
Кондак 5
“Защо ме принуждаваш да се отрека от Бога, Когото съм възжелал от утробата на майка си и Когото сега с още по-голямо желание искам да прегърна, за да имам заедно с Него участие във вечната сетлина и да се наслаждавам на обещаните блага?” – каза на тирана при съда Фанурий викайки:  Алилуя!
Икос 5
Когато агаряните покориха остров Родос, тамошният господар, желаейки отново да издигне падналите стени на разорената крепост, изпрати да вземат камъни от съборените сгради вън от крепостта и така попаднаха на твоята църква,  в която се намери блестящата твоя икона, Фанурие. Заради това ти викаме:
 
   Радвай се, мъчениче, заровен в земята!
   Радвай се, че Бог те показа на света!
   Радвай се, воине на  Царя Христа!
   Радвай се, блажени, със светозарно лице!
   Радвай се, че в тъмница си бил хвърлен!
   Радвай се, че не си се отрекъл от Христа!
   Радвай се, че от Бога си бил прославен!
   Радвай се, светилник на моята душа!
   Радвай се, радосте на нещастните!
   Радвай се, унищожителю на враждата!
   Радвай се, помирителю на людете!
   Радвай се, събеседниче на ангелите!
   Радвай се, свети Фанурие, велики чудотворче!
Кондак 6
Мъчениче, теб Родос те има за пазител, всички крепости – за защитник, небето - за свой жител, ангелите - за събеседник, а земята до своите краища е пълна с множеството твои чудеса, мъчениче Фанурие, които ти дари Господ, Комуто заедно с теб викаме:  Алилуя!
Икос 6
   Преосвещеният архиерей Нил чу за разкриването на твоя храм, дойде там и прие тоята чудна икона, на която ти беше изобразен като млад войник с кръст в дясната  ръка, с една запалена свещ в основата на кръста. И прочете твоето име върху иконата, Фанурие, комуто сега отдън душа викаме с любов:
 
   Радвай се, мъчениче Фанурие!
   Радвай се,  наш топли молитвенико!
   Радвай се ти, който изуми невярващите!
   Радвай се, че от Бога си бил обикнат!
   Радвай се, че чрез мъките си отишъл на небето!
   Радвай се,  надарен с небесни дарове!
   Радвай се, войне, увенчан с дарования!
   Радвай се, светилник светъл на Родос!
   Радвай се, наш любим настойниче!
   Радвай се, че трошиш оковите на робството!
   Радвай се, че си придобил радостта!
   Радвай се, Фанурие, велики чудотворче!
 Кондак 7
Преизрядни поборниче Христов, Ти храбро понесе страшни страдания за Христа, твоя небесен господар и сред мъчителите твои, ужасени от твоето търпение, мощно си викнал: Моят небесен Господ е истински Бог и няма друг освен Него! Поклонете Му се и пейте:  Алилуя!
Икос 7
 Показал си се неуморим помощник, победоносче Фанурие, който лекуваш болестите на нашите души и тела и изливаш щедростите си върху всички, които с благоговение и страх Божи прибагват към твоята помощ, блажени! Заради това и ние, наситени от чудесата и станали общници на твоите благодеяния, ти викаме:
 
   Радвай  се, верни учениче Господен!
   Радвай се, че си светлина за намиращите се в беди!
   Радвай се, че винаги си прославян от нас!
   Радвай се, че Родос те призова!
   Радвай се,  свети и бързи помощниче!
   Радвай се,  радост на жадуващите!
   Радвай се,  надеждо  на очакващите!
   Радвай се,  залог за желаното!
   Радвай се,  хвало на изпълненото!
   Радвай се  Фанурие, велики чудотворче!
Кондак 8
Като си обикнал прекрасния Жених и си желаел да бъдеш заедно с Него, предал си на мъки своето младо, цъфтящо тяло, блажени Фанурие, и обгарян с въглени, не си се подчинил никак на волята на твоите мъчители, но на Господа, Който благославя твоите славни борби, си викал:  Алилуя!
Икос 8
 Никой по-напред не знаеше нито името ти, нито родителите ти, нито мястото, откъдето си дошъл, нито времето, в което си живял. Но Бог те яви на света в твоя храм в Родос, велики Фанурие, защото не остави и на земята невъзнаградени твоите трудове, и те постави за пример на нас, които ти викаме:
 
   Радвай се , че от езичниците си бил заведен на мъки!
   Радвай се, че си бил горен на живи въглени!
   Радвай се,  че небесна роса те ороси!
   Радвай се, че Божия благодат те осени!
   Радвай се, че само на Христа си се поклонил!
   Радвай се, че на иудеите не си се покорил!
   Радвай се, пример на истински живот!
   Радвай се, живот ангелоподобен!
   Радвай се, че раздаваш благодат на славещите те!
   Радвай се, че даваш дар на почитащите те!
   Радвай се,  изправителю на нашия живот!
   Радвай се , Фанурие, велики чудотворче!
Кондак 9
Посрами се тиранинът, мъчениче, като те видя по-смел в изпитанията и мъките; че не престана да изобличаваш всевредното му  неверие, славни Фанурие, но имайки душата си и цялото си желание по Бога, и мислейки за мъките, които Неговият Син е претърпял на кръста, си викал:  Алилуя!
Икос 9
 Тримата дякони от остров Крит, които отиваха в града да бъдат ръкоположени за свещеници и попаднаха в ръцете на разбойници и бяха продадени на агаряните в остров Родос, не си оставил да загинат в отчаяние, но по молитвите  им по чудесен начин си ги освободил от робство. Заради това ти викаме:
 
   Радвай се, че си устрашил тираните!
   Радвай се,  че си бил даден за храна на зверовете!
   Радвай се, че си нов Даниил на Господа!
   Радвай се, изобличение на неверните!
   Радвай се, подкрепа на вярващите!
   Радвай се, венец на светата правда!
   Радвай се, унищожителю на безумните!
   Радвай се, богоугодни мъчениче!
   Радвай се, остров на земята!
   Радвай се, свещено миро от тайнствен съсъд!
   Радвай се, Фанурие, велики чудотворче!
Кондак 10
Блажени, ти не си преклонил колене пред статуите, нито си принесъл жертва на идолите, но мъжествено си проповядвал Христа и непрестанно си Го славил като Бог, сякаш си се намирал в райските блаженства, а не на мъки безмилостни, и си викал: Алилуя!
Икос 10
Помилвай ни, славни мъчениче, с твоите топли молитви към Бога, чуй ни бързо като тримата свещеници, когато ти викаме, и ни освободи от всяка мъка и неволя! Дарувай ни сила да търпим всичко с дух на християнско смирение и като победим вражеските изпитания, да ти викаме:
 
   Радвай се, че си победил тираните!
   Радвай се, че си бил смазан с голяма скала!
   Радвай се, съвършен съсъд на вярата!
   Радвай се , свещено вино на невинността!
   Радвай се, радост на небесните полкове!
   Радвай се, ужас на езическите сборища!
   Радвай се, че си прославен от Светата Троица!
   Радвай се, че си проповядвал Кръста!
   Радвай се, съсъд пълен с дарове!      
   Радвай се, от милост осветена вечер!
   Радвай се, че си близо до намиращите се в беди!
   Радвай се, че винаги ни чуваш!
   Радвай се, Фанурие, велики чудотворче!
Кондак 11
 Многоценният Господен бисер, скрит в земята, сега сияе в Родос като скъпоценно съкровище, което обогатява, наслаждава и весели всички, които идват при него с вяра и които заедно с него на грижещия се за всички и наш Бог викат:  Алилуя!
Икос 11
 Възсия днес пълното с веселие тържество и светлият празник на многострадалния победоносец Фанурий, защото Бог го удостои с небесен венец и го въдвори с ангелите. Заради това, възхвалявайки Бога, който направи чуден пътя на Фанурий между светиите, му викаме:
 
   Радвай се, че си стоял твърдо пред идолите!
   Радвай се, че си изобличил лъжата!
   Радвай се, че си горен с разпалени въглени!
   Радвай се, че си угасил вярата в идолите!
   Радвай се, че демоните те видяха и се разплакаха!
   Радвай се, че около себе си си събрал ангелите!
   Радвай се, че адът дълбоко се потресе!
   Радвай се, храбри мъж църковен!
   Радвай се, чист печат! Радвай се, светъл пример за нас!
   Радвай се, непобедим войне Христов!
   Радвай се, наш неуморим помощниче!
   Радвай се, наш преславни мъчениче!
   Радвай се, Фанурие, велики чудотворче!
Кондак 12
Които с вяра целуват твоята свята икона, пресвети мъчениче Фанурий, ти правиш наследници на Небесното вечно царство и общници на горната слава, за да викаме заедно с теб на Господа, прославян в Троица:  Алилуя!
Икос 12
Странни и недокрай разбираеми чудеса показва Господ винаги със своите светии, заедно с които в последно време посочи като друго слънце, сияещо с чудеса, дивния Фанурий, хвала на Родос и на Църквата, на когото и ние, разпалени от любов и ревност викаме от душа:
 
   Радвай се, че си бил хвърлен в огнена пещ!
   Радвай се, че и там си се радвал! Радвай се, че за мъчителите си се молил!
   Радвай се, че за всички си застъпник!
   Радвай се, че непрестанно се молиш на Христа!
   Радвай се, скъпо добро приношение на вярващите!
   Радвай се, че си смирил горделивците!
   Радвай се,  че си възвеличил смирените!
   Радвай се, молебенико наш пред Христа!
   Радвай се, крепост на благочестивия!
   Радвай се, милващ вярващите!
   Радвай се, посетителю на грешните!
   Радвай се, Фанурие, велики чудотворче!
Кондак 13
О, пречудни мъчениче Фанурие! С топли сълзи прибягваме към твоето застъпничество  и те молим: Избави ни с богоприятните си молитви от всяка мъка и беда, които ни подтискат! Отдалечи от нас всяка мъка и страдание и ни удостой и във вечния живот да бъдем участници на вечното Царство и заедно с тебе да принасяме песен на Господа!  Алилуя, алилуя, алилуя! – чете се 3 пъти
Следва Икос 1 и Кондак 1.
М О Л И Т В А към свети великомъченик Фанурий
 Към тебе, свети великомъчениче Фанурие, издигаме мислите си ние, грешните и с умиление горещо те молим: Погледни от преславната небесна висота, където чрез светия си живот и мъченическите страдания за Христа си придобил място за вечен живот, и се умилостиви към нашите страдания, мъки, нещастия, горчивини и тежки страдания и притеснения и се моли с дръзновението, което си получил пред твоя небесен Владика и наш Господ да ни прости греховете, които волно или неволно, винаги вършим като недостойни раби, да не се гневи докрай заради нашето нищожество пред Него и пред нашия ближен, и да бъде изпълнен винаги с милост. Да премахне от нас всяко страдание и мъка, нещастие и притеснение, болка и да всади в нас чисти мисли, за да откъснем нашия живот от досегашния грях и – гледайки към небето – да се възпламеним от желанието да станем все по-угодни на Господа! 
 Молим те, свети великомъчениче Фанурие, бъди наш наставник и ръководител в неизвестните пътища на живота, та следвайки примера на твоята вяра и любов към Христа, да се удостоим и ние с твоите радости и дарования, поради човеколюбието и благословението на нашия велик Бог и като преминем този земен живот, да се радваме заедно с тебе и с всички от века благоугодили Богу на вечното Небесно царство и на  Страната на праведниците, и всички заедно, заобиколени от ангелските хорове, да въздаваме слава, чест и поклонение на славения в Троица Бог во веки веков! Амин!
Тропар
На земята светло се извършва небесно пение и сияейки се празнува сега земно тържество. Ангелското жителство хвали горе с песнопения твоите страдания, а долу Църквата възпява небесната ти слава, която придоби чрез твоите мъки и страдания, славни Фанурие.
Кондак

Свещениците си спасил от плена на безбожниците и с божествена сила си разбил техните окови, Богомъдри, и така си посрамил мъжествено и мъдро дръзките мъчители и си зарадвал ангелските чинове, великомъчениче. Затова и те почитаме, божествени оръженосче, славни Фанурие.