kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Житие на св.равноапостолни Константин и Елена

Posted in Поучения.

 
 
Царуването на император Константин е едно от най-важните в историята, понеже при него християнската вяра, тъй дълго преследвана, станала господстваща в обширната му империя. Три столетия продължили жестоките гонения без да попречат на разпространението на словото Божие. В началото на ІV в.сл.Хр. двамата императори Диоклетиан и Максимиан, за да изкоренят християнството, което те смятали за опасно за своята държава, издали указ, с който се заповядвало да се разрушават навсякъде християнските храмове, християните да бъдат лишавани от граждански права, да бъдат предавани на мъчения, робство, заточения и смърт.
Това гонение било от най-продължителните - цели десет години във всички области на Римската империя продължавали жестокостите над християните. Единствено в Галия (Франция), управляващият я цезар Констанций Хлор, се стараел да смегчи императорските заповеди, а по-късно, когато сам станал император, прекратил гоненията в своите области. Той бил миролюбив и великодушен човек и уважавал християните за техните добродетели.

ЗЛОПАМЕТСТВОТО

Posted in Поучения.

Но има много християни, уверени, че не поддържат враждата в сърцето си, понеже не отмъщавали на враговете си, а ги били оставили на мира. Те казват: ”Aз съм простил на моя враг и не му желая злото. Но съгласете се, след като той ме е така много оскърбил, аз не мога нито да общувам, нито да приказвам с него, нито да го гледам!” И като говорят така, тези християни са убедени, че са изпълнили Христовата заповед за отношението, което трябва да имаме към враговете си.


Но правилно ли разсъждават и по християнски ли постъпват те? Съвсем не! Защото тук под маската на видимата примиреност се таи в сърцето лошото чувство на злопаметството. Фактът, че щом такива люде си спомнят за своя враг, нещо ги бодва неприятно, достатъчно убедително говори, че у тях е останала утайката на враждата.
Наистина, злопаметството е по-малко зло от ожесточената вражда и непримиримостта. Но в края на краищата злопаметността свидетелства за скрита в душата мъст и за неизкоренена от сърцето злоба. Тази злоба е един жив и опасен въглен, зарит под пепелта на външното примирение с врага, един въглен, който всякога може да бъде раздухан и да открие началото на нов пожар.


Братко, угаси въглена, ако искаш да бъдеш истински християнин! Примири се от сърце с врага си! В случай, че той е ожесточен и не иска да се сдобрите, ти му прости, но така, че всичко да заличиш от душата си! Не се задоволявай с това да не му мислиш зло!

От Батак съм

Posted in Поучения.

От Батак съм, чичо. Знаеш ли Батак?

Хе, там зад горите... много е далече,
нямам татко, майка: ази съм сирак,
и треперя малко, зима дойде вече.
Ти Батак не си чул, а аз съм оттам:
помня го клането и страшното време.
Бяхме девет братя, а останах сам.
Ако ти разкажа, страх ще те съземе.

“Балада за България”

Posted in Поучения.

Един разлистен орех ти не си ли

пред черквата на стария Батак?

Загребал от пръстта ти свята сили
и на легенда станал знак.

Когато отоманец ни посичал,
във шепата на лявата ръка
държало орехче едно момиче
и с него то загинало така.

Тя не могла на своя момък
туй орехче да подари поне,
защото идвал над Батак погрома,                                         
започвало Баташкото клане.

Молитвата, любовта и благодарността

Posted in Поучения.

Написано от схиархимандрит Йоаким Пар

Умът е за молитвата

Молитвата е целта на умствената дейност. Вашият интелект, вашият ум са създадени само с една цел – за молитва. Молитвата е пълно познание на Бога, не на себе си и не на нещо друго. На вас ви е даден ум и интелект за да разбирате, виждате и имате взаимоотношения с Бога. Всички фантазии, спекулации, разсъждения и любопитство – всички тези видове  умствена активност отклоняват човека от молитвата. Те служат на целите на личното удовлетворение. Най-висшата форма на умствена дейност – не е учението, нито анализирането, не е и умствения труд и творчество, а молитвата.

Молитвата е освобождение от сложността на живота. Тя събира в едно нашия разсеян, подскачащ, не намиращ удовлетворение ум. Господ Бог в пълнота удовлетворява нашия ум и го прави едно със Себе Си. Ето това е и молитвата.