kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

“Балада за България”

Posted in Поучения.

Един разлистен орех ти не си ли

пред черквата на стария Батак?

Загребал от пръстта ти свята сили
и на легенда станал знак.

Когато отоманец ни посичал,
във шепата на лявата ръка
държало орехче едно момиче
и с него то загинало така.

Тя не могла на своя момък
туй орехче да подари поне,
защото идвал над Батак погрома,                                         
започвало Баташкото клане.

Молитвата, любовта и благодарността

Posted in Поучения.

Написано от схиархимандрит Йоаким Пар

Умът е за молитвата

Молитвата е целта на умствената дейност. Вашият интелект, вашият ум са създадени само с една цел – за молитва. Молитвата е пълно познание на Бога, не на себе си и не на нещо друго. На вас ви е даден ум и интелект за да разбирате, виждате и имате взаимоотношения с Бога. Всички фантазии, спекулации, разсъждения и любопитство – всички тези видове  умствена активност отклоняват човека от молитвата. Те служат на целите на личното удовлетворение. Най-висшата форма на умствена дейност – не е учението, нито анализирането, не е и умствения труд и творчество, а молитвата.

Молитвата е освобождение от сложността на живота. Тя събира в едно нашия разсеян, подскачащ, не намиращ удовлетворение ум. Господ Бог в пълнота удовлетворява нашия ум и го прави едно със Себе Си. Ето това е и молитвата.

Заветите на св. братя Кирил и Методий

Posted in Поучения.

“Помнете вашите наставници,които са ви проповядвали словото Божие, и като имате пред очи свършека на техния живот, подражавайте на вярата им” (Евр.13:7).
 
    
Сред всеки народ Бог има Свои избраници – пратеници Божии в света, които да разпространяват светлината на Христовото учение и да просвещават своя народ. За българите такива избрани съсъди на Божията благодат са славянските учители и просветители, равноапостолите светите братя Кирил и Методий. Ако ние днес сме народ със своя култура, държава и история – то това дължим на равноапостолната дейност на светите братя и на техните ученици. Те изведоха нашия народ и цялото славянство от мрака на езичеството и религиозното невежество и ги насочиха в пътя на Христовата светлина.

Да си припомним днес, в деня, когато честваме тяхната памет, заветите на двамата братя. “Методие, брате! – тихо прошепва свети Кирил на смъртния си одър. – Ние с тебе бяхме като чифт волове, които орат една нива. Ето аз падам на браздата, рано свършвам своя ден. Ти я доизкарай!... Аз виждам в милата славянска страна Моравия хиляди старци, жени и деца; с мъка гледат те по пътя: няма ли да видят тебе, брате! Иди по-скоро при тях, сгрей ги с Христовата любов, просвети ги със светлината на православната вяра! Иди! Чрез тоя подвиг по-лесно можеш да се спасиш…” Свети Методий изпълнил завета на брат си. Върнал се в Моравия. И продължил браздата. Но колко мъки и страдания претърпял! Наближил и неговия смъртен час.

ТЪРЖЕСТВО НА ТЪРПЕНИЕТО (НЕДЕЛЯ НА РАЗСЛАБЕНИЯ)

Posted in Поучения.

В днешното литургийно евангелско четиво се разказва за това как Иисус Христос изцерил в йерусалимската къпалня Витезда един разслабен, т.е. парализиран от 38 години човек. 


Евангелистът уточнява, че водата на къпалнята била лечебна само за този, който пръв влизал в нея, след като ангел Господен я “раздвижвал”. Някой би помислил, че става дума за минерален извор. Това обаче не е така.


Когато св. евангелист Йоан писал евангелието си, къпалнята все още съществувала, тъй като той употребява сегашно време – “се намира”. А хората и тогава много добре знаели какво е минерален извор – водите му са лековити по всяко време на годината, а не само от време на време, както пише евангелистът. По тази причина и болните лежали в петте галерии (притвора) непрекъснато в очакване на свръхестественото раздвижване на водата. При това никоя минерална вода не би могла да излекува слепи, куци, паралитици и пр. А точно такива болни са се тълпяли около басейна.

Св. равноапостолен цар Борис-Михаил, покръстител на българския народ

Posted in Поучения.

852 - 889 година

Празнува се на 2 май, заедно със св. Атанасий Велики


Св. цар Борис-Михаил, стенопис в манастира "Св. Архангели" ("Св. Наум", ІХ век) на Охридското езеро, чийто ктитор е княз Борис І. Прерисуван от зограф Търпо през 1806 година.


Кратко животоописание
Свети цар Борис-Михаил - покръстител на българите бил родственик на св. мъченик княз Боян Български. За покръстването преговарял с папа Николай*, но приел Христовата вяра от Изток - Цариград и патриарх Фотий Цариградски изпратил епископи и свещеници в България.


Борис се кръстил с цялото си семейство, като при кръщението приел името на Византийския император - Михаил. Кръстили се болярите и целият народ в 865 година.