kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

ОТ МАТЕЯ СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ ( Мат. 26:17-35 )

Posted in Поучения.

 

17. А в първия ден на празник Безквасници пристъпиха учениците към Иисуса и Му рекоха: де искаш да Ти приготвим да ядеш пасхата?
18. Той рече: идете в града у еди-кого си и му кажете: Учителят казва: времето Ми наближава, у тебе ще правя пасхата с учениците Си.
19. Учениците направиха, както им заповяда Иисус, и приготвиха пасхата.
20. А когато се свечери, Той седна на трапезата с дванайсетте ученика;
21. и когато ядяха, рече: истина ви казвам, един от вас ще Ме предаде;
22. те се много наскърбиха, и всеки от тях почна да Го пита: да не съм аз, Господи?
23. А Той отговори и рече: който топна с Мене в блюдото, той ще Ме предаде,
24. прочее, Син Човеческий отива, както е писано за Него; но горко на оня човек, чрез когото Син Човеческий ще се предаде; добре щеше да бъде за тоя човек, ако не бе се родил.
25. А Иуда, който Го предаде, отговори и рече: да не съм аз, Рави? Иисус му отговори: ти каза. 
26. И когато ядяха, Иисус взе хляба и, като благослови, преломи го и, раздавайки на учениците, каза: вземете, яжте: това е Моето тяло.
27. И като взе чашата и благодари, даде им и рече: пийте от нея всички;
28. защото това е Моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на грехове.
29. И казвам ви, че отсега нататък няма да пия от тоя лозов плод до оня ден, когато с вас ще го пия нов в царството на Отца Си.
30. И като изпяха хвалебна песен, излязоха на Елеонската планина.
31. Тогава Иисус им каза: всички вие ще се съблазните поради Мене през тая нощ; защото писано е: "ще поразя пастира, и ще се пръснат овците на стадото".
32. А след възкресението Си ще ви изпреваря в Галилея.
33. Тогава Петър Му отговори и рече: дори и всички да се съблазнят поради Тебе, аз никога няма да се съблазня.
34. Иисус му рече: истина ти казвам, че тая нощ, преди още петел да пропее, три пъти ще се отречеш от Мене.
35. Петър Му казва: ако потрябва дори и да умра с Тебе, няма да се отрека от Тебе. Същото рекоха и всички ученици.

Слово в четвъртък на Страстната седмица (за причастието) от Свети Теофан Затворник

Posted in Поучения.

 Радвайте се, православни християни, че се удостоихте да се причастите  със светите Христови Тайни. И толкова повече радвайте се, че се  удостоихте с това днес, тъй като самото Тайнство е установено на    днешния ден.

 На днешния ден Господ е причастил светите Апостоли и им поръчал да  учредят в светата Църква такова причастяване. Светите Апостоли  учредили това. Ето и ние се причастяваме с пречистото тяло и    пречистата кръв на Господа, за изцеряване на душата и тялото.

Радвайте се всички, които се удостоихте с тоя велик Божи дар. Но радвайте се със страх. Казвайте в себе си: Слава на Тебе, Боже! Слава на Тебе, Боже! Слава на Тебе, Боже! Но не разсейвайте вашите мисли и чувства и внимателно пазете и душите и телата си. Вие се готвихте за светото Причастие с благоговение, но не помисляйте, че всичко е свършено и няма за какво повече да се трудите. Вие се потрудихте, за да получите дара. Сега трябва да се трудите, за да го запазите и да се ползвате от него спасително.

Велики четвъртък

Posted in Поучения.

СИНАКСАР НА ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК

В светия Велики четвъртък е
установено от светите Отци да спомним четири неща:

- Свещеното умиване (на нозете),

- Тайната вечеря (т. е. установяването на тайнството св. Евхаристия),

- Предаването на Господа и

- Неговия несправедлив съд.

Тъй като еврейската Пасха се извършва в петък, деня, в който е трябвало да бъде заклана и Нашата нова Пасха – Христос (1 Кор. 5:7), се наложило Христос да предвари Своето заколение и затова отпразнувал Пасха заедно с учениците Си един ден по-рано.

Велика сряда

Posted in Поучения.

В този ден светата Църква е определила спомен за грешницата, помазала с миро Господа малко преди спасителните Му страдания.

ИЗ СИНАКСАР НА ВЕЛИКА СРЯДА

Възпоменаването на тази жена е установил сам Спасителят – да се разказва по цял свят това, което тя е извършила, подбудена от искрено покаяние и най-топла обич към Иисуса Христа. Тя е станала преди това свидетел на състраданието, с което Христос се отнася към всички грешници, особено в този момент, когато влязъл в дома на един прокажен, считан за нечист и лишен от общение с човеците. Жената се е надявала, че Иисус както е излекувал прокажения, ще излекува и нейната грешна душа.

Велики вторник

Posted in Поучения.

"И тъй, бдете будни, защото не знаете ни деня, ни часа, в който Човешкият Син ще дойде" (Мат. 25:13)

СИНАКСАР НА ВЕЛИКИ ВТОРНИК


В светия и Велик вторник си спомняме притчата за десетте девици, защото такива притчи Господ, отиващ на страдания, влизайки в Йерусалим, разказвал на Своите ученици; а има и други, които насочвал към юдеите. Притчата за десетте девици казал, за да ни подтикне към милостиня, а заедно с това учи всички да бъдем готови за смъртта. Защото Той много им говорил за девството и за скопци и това не е за удивление, тъй като девството е облечено с много слава и е наистина велико.