kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

14 март 2015г.

Posted in Мисъл.

„Потърпи, всичко ще се оправи.
Не винаги нещата стават така, както ние искаме, а Господ винаги води всички търсещи спасение към Себе си, макар и не по онези пътища, по които бихме искали.
Да се покоряваме на Божията воля и без ропот да приемаме от Божията ръка всичко, каквото Му е угодно да ни изпрати.
“Колкото е далече изток от запад, тъй и мислите Ми — от вашите мисли”, е казал пророкът от Божието име (срв. Пс. 102:12; Ис. 55:9).

игумен Никон