kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

16 март 2015г.

Posted in Мисъл.

"Когато дяволът види натрупани много добродетели, тогава се старае да причини по-тежко падение".

Св.Йоан Златоуст