kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

22 март 2015г.

Posted in Мисъл.

"Човек трябва да съблюдава три правила - Да се бои от Бога, често да се моли и да върши добри дела".

Преп.Пимен Велики