kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

16 март 2016 г.

Posted in Мисъл.

Великопостна молитва 
на Св. Ефрем Сирин

Господи и Владико на моя живот,
не ми давай дух на безделие, униние, властолюбие и празнословие.

Но дух на целомъдрие, смиреномъдрие, търпение и любов дарувай на мене, Твоя раб.

Ей, Господи Царю! дарувай ми да виждам моите прегрешения
и да не осъждам моя брат, защото си благословен во веки веков.
Амин.