kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

29 юни 2015 г.

Posted in Мисъл.

"Радостта не е волно чувство. Тя е съразмерна на стремежа ти да си в контакт с Бога и усещане на Неговите блага. Радостта е дар от Бога."

Архиепископ Серафим Соболев