kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

05 юни 2020 г.

Posted in Мисъл.

"Мнозина искат да бъдат герои, но малцина искат да станат святи. Защо? Защото към героизма водят славолюбието и лъжливото безсмъртие, а към светостта - ежедневният кръст и разпъването на страстите. На героизма се основава културата, а на вярата в Бога - вечният живот."