kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

27 април 2021 г.

Posted in Мисъл.

"Онзи, който прави лошо на другите, ще получи същото такова зло или по друг начин ще му се върне лошото, което е сторил, даже и на рода и децата му."
Патриарх Павле