kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

28 април 2021 г.

Posted in Мисъл.

"И вярата ни, и любовта ни към Бога проличават тогава, когато, въпреки че не получаваме бързо това, за което просим, пребиваваме в благодарност към Бога ."
Св. Василий Велики