kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

24 юли 2021 г.

Posted in Мисъл.

"Добрите думи оказват безценно влияние не само на слушащия ги, но и – преди всичко – на говорещия. Те се явяват благословение и за този, които ги приема и за този, който ги дарява."
схиархимандрит Илий (Ноздрин)