kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

13 август 2021 г.

Posted in Мисъл.

"Има нужда не само от вяра, но също и от духовен начин на живот… за да можем да запазим Духа, който е даден веднъж завинаги."

Св. Йоан Златоуст