kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

14 август 2021 г.

Posted in Мисъл.

"Светиите имат твърде изострена съвест. Онова, което обикновените хора смятат за дребен грях, светиите го смятат за голямо престъпление."

авва Даниил