kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

09 септември 2021 г.

Posted in Мисъл.

"Човек не трябва да таи гняв или омраза към друг, който е враждебно настроен към нас. Напротив, трябва да го обича и да му прави толкова добро, колкото е възможно, спазвайки учението на нашия Господ Иисус Христос: „обичайте враговете си, благославяйте ония, които ви проклинат, добро правете на ония, които ви мразят, и молете се за ония, които ви обиждат и гонят“ (Мат. 5:44)."

Св. Серафим Саровски