kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

19 ноември 2021 г.

Posted in Мисъл.

"Велик подвиг за човека е покаянието за своите грехове пред Бога и очакването на изкушения до последния дъх!"

Авва Антоний