kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

18 декември 2021 г.

Posted in Мисъл.

"Когато, злият дух вижда, че някой човек  угажда на Бога и напредва в доброто, тогава се вмъква в сърцето на други хора и предизвиква в тях неразположение и неприязън, спрямо Божия човек."

старецът Тадей