kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

22 декември 2021 г.

Posted in Мисъл.

"Колкото повече прехвърляш своя товар на някой друг, толкова ти е по-тежко. Колкото повече поемаш бедата на ближния си върху себе си, толкова по-леко ти става на теб."

Св. Паисий Светогорец