kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

08 януари 2022 г.

Posted in Мисъл.

"Когато даваш милостиня, ти умножаваш количеството добро в света. Но беднякът, на когото помагаш, получава едва една десета от твоето добро. Останалото добро ти го причиняваш на себе си."

 Авва Доротей