kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

09 януари 2022 г.

Posted in Мисъл.

"Когато нямате спокойствие, знайте, че нямате смирение.Преп. "

Лев Оптински