kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

13 януари 2022 г.

Posted in Мисъл.

"Трябва да се говори не за това, че е невъзможно човек да води добродетелен живот, а за това, че това не е леко. И наистина, не за всекиго такъв живот е достижим, но само онези, които са благочестиви и имат боголюбив ум. Обикновеният ум е светски и превратен, той ражда помисли добри и лоши, изменчив е и е склонен към вещественото, а Боголюбивият ум наказва злото."

Св. Антоний Велики