kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

16 януари 2022 г.

Posted in Мисъл.

"Ако пристъпваш към някаква работа и не виждаш в нея съизволението на волята Божия, в никакъв случай не я прави."

Св. Антоний Велики